Od 1 października 2017 r. będą obniżone renty i emerytury byłym esbekom. We wtorek senacka komisja rodziny, polityki senioralnej i społecznej rekomendowała Senatowi przyjęcie bez poprawek ustawy z 16 grudnia o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji (...)
Przewiduje ona ponowne przeliczenie świadczeń wszystkim osobom, które służyły totalitarnemu państwu w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. Wśród instytucji, w których praca spowoduje obniżenie świadczeń, są m.in. urząd bezpieczeństwa i Biuro Ochrony Rządu. Wyłączeni z niej zostali strażacy, milicjanci oraz absolwenci Akademii Spraw Wewnętrznych.
Jednocześnie szef resortu spraw wewnętrznych będzie mieć prawo do wydania decyzji o pozostawieniu bez zmian pobieranych świadczeń tym esbekom, którzy mają na swoim koncie krótkotrwałą służbę przed 31 lipca 1990 r. Nie zostaną także obniżone wypłaty funkcjonariuszy tej formacji, którzy rzetelnie wykonywali swoje zadania i obowiązki po 12 września 1989 r. m.in. z narażeniem zdrowia i życia.