Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku Sejm przegłosuje rządowy projekt nowelizacji ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 708). Na jego podstawie już od 1 października 2017 r. wszystkie świadczenia pobierane przez byłych funkcjonariuszy UB i SB zostaną obniżone do wysokości przeciętej emerytury wypłacanej przez ZUS. Ta nowa wielkość będzie ogłaszana przez prezes ZUS w formie komunikatu w Monitorze Polskim.
Jednocześnie zmiany obejmą wszystkich, którzy pełnili służbę na rzecz totalitarnego państwa przed 2 stycznia 1999 r. Po wejściu w życie nowych przepisów wysokość świadczenia zostanie obniżona do 0,5 proc. podstawy wymiaru za każdy rok służby. Obniżka obejmie okresy: służby w Milicji Obywatelskiej (do 14 grudnia 1954 r.), a także pracy w wydziałach paszportowych, jednostkach SB odpowiedzialnych za szkolnictwo, dyscyplinę, kadry i ideowo-wychowawcze aspekty pracy w Sużbie Bezpieczeństwa. Z obniżką świadczeń muszą się także liczyć m.in. studenci oraz kadra naukowo-dydaktyczna, naukowa, naukowo-techniczna odpowiedzialna za szkolnictwo w Centrum Wyszkolenia MSW w Legionowie. Byli funkcjonariusze nie będą też mogli korzystać z przywileju zwiększenia wysokości emerytury o 2 proc. podstawy wymiaru za każdy rok służby pełnionej m.in. w charakterze nurków i płetwonurków oraz w zwalczaniu fizycznym terroryzmu. Z kolei o 1 proc. podstawy wymiaru za każdy rok służby nie będzie zwiększona emerytura w przypadku pilotów czy saperów.
Projekt ustawy zakłada, że zmniejszenie wysokości świadczeń obejmie nie tylko emerytury, ale także renty byłych esbeków. I to zarówno te dotyczące niezdolności do służby, jak i rodzinne pobierane przez współmałżonków. Przy czym ci drudzy będą mogli wystąpić o pozostawienie świadczenia bez zmian, o ile udowodnią, że zmarły współmałżonek przed rokiem 1990 bez wiedzy swoich przełożonych podjął współpracę i czynnie wspierała osoby lub organizacje działające na rzecz niepodległości Polski.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy czeka na I czytanie