Parlament Europejski przyjął nowelizację unijnej dyrektywy. Aktualizuje ona wykaz przestępstw przeciwko środowisku poszerzając go m.in. o handel nielegalnie pozyskiwanym drewnem, wyczerpywanie zasobów wodnych czy zanieczyszczenia powodowane przez statki.

Jak wynika z komunikatu opublikowanego przez Parlament Europejski: "Przestępstwa przeciwko środowisku to czwarty najczęściej popełniany rodzaj przestępstw na świecie. To też jedno z głównych źródeł dochodów zorganizowanych organizacji przestępczych - obok handlu narkotykami, bronią i ludźmi".

Na czym polega zaostrzenie unijnych przepisów?

Parlament Europejski przyjął nowelizację unijnej dyrektywy, która aktualizuje wykaz przestępstw przeciwko środowisku poszerzając ich katalog.

Do wykazu przestępstw przeciwko środowisku dodano:

  • handel nielegalnie pozyskiwanym drewnem,
  • wyczerpywanie zasobów wodnych,
  • poważne naruszenia unijnych przepisów o chemikaliach,
  • zanieczyszczenia powodowane przez statki.

Jak informuje Parlament Europejski: "Dzięki posłom w dyrektywie wprowadzono kategorię tzw. przestępstw kwalifikowanych. To na przykład pożary lasów na dużą skalę lub rozległe zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, które niszczą ekosystem, a zatem są porównywalne z ekobójstwem".

Jakie kary grożą za popełnienie przestępstwa przeciwko środowisku?

Przestępstwa przeciwko środowisku popełnione przez osoby fizyczne i przedstawicieli firm będą podlegać karze pozbawienia wolności. Jej długość będzie zależeć od tego, jak długotrwałe, poważne i odwracalne są szkody.

Za przestępstwa kwalifikowane będzie grozić do 8 lat pozbawienia wolności, a za przestępstwa, które spowodowały śmierć jakiejś osoby – nawet 10 lat. Za pozostałe przestępstwa sądy będą mogły wymierzać karę do pięciu lat więzienia.

Co istotne, sprawcy będą musieli przywrócić środowisko do poprzedniego stanu i zrekompensować szkody. Będzie można nakładać na nich także kary finansowe. Jak informuje Parlament Europejski: „Firmom będzie grozić – w zależności od rodzaju przestępstwa – grzywna w wysokości 3–5 proc. rocznych obrotów lub 24–40 milionów euro. Państwa członkowskie będą mogły decydować, czy ścigać przestępstwa, które popełniono poza ich granicami”.

Do kiedy państwa Unii Europejskiej mają czas na dostosowanie przepisów?

Parlament Europejski wprowadził zmiany na podstawie dyrektywy uzgodnionej z Radą 16 listopada 2023 roku. Tekst dyrektywy musi zostać oficjalnie przegłosowany przez Radę UE, dopiero potem przepisy wejdą w życie.

Państwa członkowskie - w tym również Polska - będą miały dwa lata na przystosowanie się do uchwalonych przepisów i wprowadzenie koniecznych zmian.