- 1 stycznia 2025 roku nie wystartuje system kaucyjny, taki jak nam się wydaje, czyli jeden, powszechny, ogólnokrajowy system, w którym kupimy butelkę, zapłacimy kaucję i oddamy (butelkę – red). Nie. Od 1 stycznia 2025 wystartuje tylko obowiązek zbiórki w systemie kaucyjnym dla podmiotów wprowadzających, czyli procentów napojów. I to by było na tyle – mówi dr inż. Andrzej Gantner – wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców.

W rozmowie z DGP Andrzej Gantner wskazuje na problemy związane z konstrukcją polskiego systemu kaucyjnego. – Rozwiązania i błędy, które są w tej ustawie, spowodują, że z dużym prawdopodobieństwem zbierzemy w 2025 roku dużo mniej opakowań niż teraz, bez systemu kaucyjnego – ostrzega.

- Ta ustawa jest bardzo niebezpieczna zarówno dla wprowadzających, jak i dla handlu pod kątem finansowo-organizacyjnym. Może spowodować olbrzymie straty finansowe przede wszystkim, brak możliwości rozliczania się pomiędzy sklepami, operatorami, wprowadzającymi zarówno z opakowań jak chociażby z pobranej kaucji. Ta ustawa otwiera potężne pole do nadużyć finansowych, w tym do potężnych fraudów – mówi dyrektor generalny PFPŻZP.

Postuluje też przesunięcie daty wejścia w życie systemu kaucyjnego na 1 stycznia 2026.