7–8 grudnia w Warszawie odbędzie się Kongres 3W, poświęcony innowacyjnemu wykorzystaniu wody, wodoru i węgla. Podczas wydarzenia nagrody odbiorą autorzy najlepszych prac magisterskich, inżynierskich oraz licencjackich, poświęconych tej tematyce. Chętni wciąż mogą zgłaszać się do konkursu.

Pierwsza edycja Kongresu 3W odbyła się 26-27 sierpnia 2021 r. w Gdyni. Jej celem było ogłoszenie idei 3W oraz rozpoczęcie dyskusji o wodzie, wodorze i węglu jako o trzech zasobach życia. Zapoczątkowano w ten sposób działania mające wzmacniać konkurencyjność polskich przedsiębiorstw i budować świadomość społeczną konsekwencji codziennych wyborów konsumenckich. W inicjatywie chodzi przede wszystkim o wsparcie świata nauki i biznesu, z udziałem administracji, w rozwoju nowoczesnych technologii, w kontekście wyzwań stojących przed Polską.
Druga edycja Kongresu 3W, która odbędzie się 7-8 grudnia 2022 r, w Warszawie, będzie okazją do podsumowań dotychczasowych działań, dyskusji oraz spojrzenia w przyszłość.
Przez rok od ogłoszenia idei 3W wydarzyło się bardzo wiele. Do inicjatywy 3W przystąpili naukowcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele administracji. Wspólnie tworzą oni ekosystem 3W, sprzyjający rozwojowi współpracy oraz innowacyjności. Powołano także Radę 3W, tworzoną przez zespół ekspertów ze świata biznesu, nauki i polityki, którzy zgodzili się wspierać i budować ekosystem 3W, oraz utworzono Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W, które ma usprawnić proces komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań.
Podczas drugiej edycji Kongresu, w którym ma wziąć udział kilkuset uczestników, zostanie zaprezentowany raport poświęcony idei 3W oraz wykorzystaniu wody, wodoru i węgla. Organizatorzy zapowiadają postawienie na merytorykę i jednocześnie dynamiczną formułę, z licznymi panelami dyskusyjnymi, fireside chatami, wystąpieniami wiodących ekspertów. Nie zabraknie tematów związanych z finansowaniem oraz zrównoważonym rozwojem. Ważnym wątkiem będzie przyszłość innowacyjnego wykorzystania wody, wodoru i węgla, w perspektywie kilku, a nawet kilkunastu lat.
Gościem specjalnym wydarzenia będzie Tim Marshall, brytyjski dziennikarz oraz pisarz, autor m.in. bestsellera „Więźniowie geografii” (weźmie udział zdalnie). Wśród tematów Kongresu 3W będzie również geopolityka, dyskusje na temat idei 3W i jej znaczenia będą prowadzone w kontekście bieżących wydarzeń w Europie oraz na świecie.
W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele światowych koncernów, a także polskich firm, bo celem, jak podkreślają organizatorzy, jest pokazanie, w jaki sposób na idei 3W mogą zarabiać rodzimi przedsiębiorcy.
Podczas grudniowego wydarzenia zostaną uhonorowani laureaci konkursu na najlepsze prace magisterskie, inżynierskie i licencjackie, którego organizatorem jest Infor Pl, wydawca „Dziennika Gazety Prawnej”, a współorganizatorem - Bank Gospodarstwa Krajowego. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac dotyczących innowacyjnego wykorzystania wody, wodoru i węgla oraz prowadzenia gospodarki wodnej, w kontekście wyzwań oraz szans stojących przed naszym krajem. Oprócz wkładu w innowacyjne wykorzystanie zasobów, w procesie oceny będą również brane pod uwagę jakość pracy oraz wykorzystane słownictwo.
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy absolwenci szkół wyższych, którzy obronili pracę, napisaną w języku polskim, w okresie od 1 października 2021 do 30 września 2022 r. Konkurs obejmuje prace z dowolnej dyscypliny naukowej. Zgłoszenia przyjmowane są w terminie od 14 września do 14 października 2022 r. Oprócz samej pracy powinna się w nich znaleźć również m.in. opinia jej promotora i recenzenta.
Udział w konkursie jest bezpłatny. W każdej z trzech konkursowych kategorii przewidziano trzy nagrody pieniężne: 10 tys. zł, 5 tys. zł oraz 2 tys. zł, ufundowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Jak podkreślała Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, inicjatorka idei 3W, celem konkursu jest promocja utalentowanych Polaków, innowacyjnych pomysłów oraz popularyzacja Idei 3W wśród młodego pokolenia.
- Mam nadzieję, że wspólnie z uczestnikami będziemy współtworzyć innowacyjną i zrównoważoną polską gospodarkę - mówiła Beata Daszyńska-Muzyczka.
Wszelkie niezbędne informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie https://www.gazetaprawna.pl/konferencje/3W.
Jacek Pochłopień
Organizator:
ikona lupy />
Fot. materiały prasowe
Współorganizator:
ikona lupy />
Fot. materiały prasowe