Do uzgodnień trafił projekt rozporządzenia w sprawie określenia podmiotów, którym przysługuje świadczenie w związku z sytuacją ekologicznej na rzece Odrze. W załączniku do niego zawarto m.in. kody PKD podmiotów, którym będzie przysługiwać świadczenie.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia podmiotów, którym przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone na ograniczenie niektórych skutków ekonomicznych sytuacji ekologicznej na rzece Odrze opublikowano we wtorek na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji z adnotacją: skierowane do uzgodnień.

Na początku września Sejm uchwalił ustawę o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją na Odrze. Na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 3010 zł na pracownika będą mogły liczyć firmy, które w sierpniu zanotowały spadek przychodów powyżej 50 proc. W ustawie zapisano, że krąg podmiotów, wraz z kodami PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności), którym będzie przysługiwać jednorazowe świadczenie, zostanie wyszczególniony w rozporządzeniu Rady Ministrów.

W ubiegłym tygodniu ustawa była przedmiotem prac Senatu. W związku z zaproponowaniem przez Senat poprawek do ustawy, została ona skierowana z powrotem do Sejmu.

Zgodnie z projektem rozporządzenia listę kodów PKD podmiotów, którym przysługuje wsparcie oraz listę powiatów, na których działają, zawarto w załącznikach do niego.

Tarcza odrzańska - wykaz kodów PKD

W pierwszym załączniku do projektu rozporządzenia wymieniono 27 kodów PKD podmiotów, które na obszarze powiatów nadodrzańskich prowadzą działalność w zakresie rybactwa, produkcji artykułów spożywczych, handlu detalicznego, transportu wodnego, zakwaterowania i usług gastronomicznych, wynajmu i dzierżawy, działalności organizatorów turystyki oraz działalności rozrywkowej i rekreacyjnej. "Sytuacja ekologiczna na Odrze w poważnym stopniu ograniczyła możliwość prowadzenia działalności wybranych klasach działalności" - wskazano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Na liście znalazły się następujące kody PKD: 03.11.Z - Rybołówstwo w wodach morskich; 03.12.Z - Rybołówstwo w wodach śródlądowych; 03.21.Z - Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich; 03.22.Z - Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych; 10.20.Z - Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków; 10.52.Z - Produkcja lodów; 11.03.Z - Produkcja cydru i pozostałych win owocowych; 46.38. Z - Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki; 47.23.Z - Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 50.10.Z - Transport morski i przybrzeżny pasażerski; 50.30.Z - Transport wodny śródlądowy pasażerski; 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; 55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe; 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne; 56.29.Z -Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; 56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów; 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; 77.34.Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego; 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki; 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych; 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem; 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Tarcza odrzańska - wykaz powiatów

W drugim załączniku wymieniono powiaty, na obszarze których znajdują się gminy nadodrzańskie, gdzie prowadzona była działalność przed poszkodowane podmioty. Na liście jest 35 podmiotów.

W województwie dolnośląskim są to powiaty: głogowski, górowski, legnicki, lubiński, oławski, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski oraz miasta na prawach powiatu Legnica i Wrocław. W woj. lubuskim są to powiaty: gorzowski, krośnieński, nowosolski, słubicki, sulęciński, wschowski, zielonogórski oraz miasta na prawach powiatu Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra. W woj. opolskim są to powiaty: brzeski, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, opolski i miasto na prawach powiatu Opole. W woj. śląskim są to powiaty: raciborski i wodzisławski. W woj. zachodniopomorskim są to powiaty: goleniowski, gryfiński, kamieński, myśliborski, policki, sławieński oraz miasta na prawach powiatu Szczecin i Świnoujście.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z mocą od dnia 1 sierpnia 2022 r.

"Krótkie vacatio legis wynika z konieczności natychmiastowego umożliwienia beneficjentom ustawy wypłaty jednorazowego świadczenia" - wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Katastrofa ekologiczna w Odrze

Od końca lipca obserwowany był pomór ryb w Odrze. Zakaz wstępu do Odry został wprowadzony w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie w próbkach wody z rzeki znalazł tzw. złote algi, których zakwit może spowodować pojawienie się toksyn zabójczych dla ryb i małży. Obecność toksyn potwierdziły badania gdańskich naukowców. Badania porównawcze wykonały też laboratoria w Czechach, w Anglii i w Holandii; czeskie wyniki są porównywalne z polskimi (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka