Grupa posłów zwróciła się do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie włączenia myjni samochodowych do katalogu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W swojej interpelacji podkreślali, że wcześniej (na mocy uchylonych już przepisów) myjnie były jako takie kwalifikowane, przez co przed ich uruchomieniem właściciele musieli uzyskać decyzję środowiskową. Obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. poz. 1839) już jednak tego nie wymaga.
Tymczasem, jak wskazali autorzy interpelacji, właściciele nieruchomości sąsiadujących z myjniami, zarówno samoobsługowymi, jak i ręcznymi, skarżą się, że przy ich budowie nie uwzględnia się żadnych aspektów środowiskowych, m.in. hałasu, zanieczyszczeń powietrza w postaci „chemicznej bryzy wodnej” czy zanieczyszczenia wody i ziemi cząstkami środków myjących.