- Ponieważ często refinansowanie termomodernizacji było problemem, wprowadzamy zmiany – powiedział Mateusz Morawiecki 13 lipca. - Zaliczka będzie teraz sięgać 50 proc. całego kosztu, a w ciągu 30 dni od zakończenia remontu wypłacone zostanie drugie 50 proc. Dotacje mogą sięgać do 90 proc kosztów, zależnie od poziomu dochodów.

Czyste Powietrze to rządowy program, którego celem jest dofinansowywanie termomodernizacji budynków i wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w domach wolnostojących. Jakie warunki trzeba spełnić, by móc otrzymać dofinansowanie?

Dla kogo program Czyste powietrze

Z programu Czyste Powietrze mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dofinansowanie przysługuje osobom, których roczny dochód nie przekracza 100 tys. zł i które są właścicielami nieruchomości dla których pozwolenie na budowę wydano przed 1 stycznia 2014 r. Dofinansowanie przysługuje budynkom wyposażonym w źródło ciepła inne niż na paliwo stałe lub źródło ciepła na paliwo stałe spełniające minimum wymagania 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

Na co można wykorzystać pieniądze z programu Czyste Powietrze

Dofinansowanie z programu Czyste Powietrze można wykorzystać na:

 • likwidację starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakupu i montażu nowych urządzeń spełniających wymagania Programu;
 • docieplenie przegród budynku;
 • wymianę stolarki okienne i drzwiowej;
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych);
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Jaka może być wysokość dofinansowania z programu Czyste Powietrze

Dofinansowanie jest przyznawane dla trzech poziomów: podstawowego, podwyższonego i najwyższego. Oznacza to, że np. wymiana stolarki okiennej może być sfinansowana w wysokości 30 proc. (210 zł/m2), 60 proc. (420 zł/m2) i 90 proc. (630 zł/m2). Do tej pory dotacja mogła wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 69 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Teraz premier zapowiedział zmiany.

Wysokość dofinansowania zależy od poziomu wynagrodzenia.

 • Poziom podstawowy – roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 100 tys. zł,
 • Poziom podwyższony – średni miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1 564 zł lub 2 189 w przypadku osób żyjących w pojedynkę,
 • Poziom najwyższy - średnie miesięczne wpływy na osobę nie przekraczają 1260 zł lub 900 zł w przypadku osób żyjących w pojedynkę. Wsparcie przysługuje osobom z ustalonym prawem do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Dofinansowanie może być przyznane zarówno w formie dotacji jak i dotacji na częściową spłatę kredytu.

- Zaliczka będzie sięgać 50 proc. całego kosztu, a w ciągu 30 dni od zakończenia remontu drugie 50 proc. - taką zmianę ogłosił podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki, który stwierdził, że często to refinansowanie było problemem

Program Czyste Powietrze będzie realizowany do 2029 roku. Termin podpisywania umów mija 31 grudnia 2027 roku, a finansowane będą prace objęte umową do 30 września 2029 r.

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć oraz maksymalne kwoty dofinansowania

Beneficjenci mogą skorzystać z trzech opcji finansowania.

Pierwsza opcja obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.

Dodatkowo mogą być wykonane:

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Beneficjent może wybrać więcej niż jeden element z powyższej listy.

Kwota maksymalnej dotacji w tym wypadku wynosi 25 000 zł gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej i 30 000 zł dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Druga opcja obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. albo
 • zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do programu.

Dodatkowo mogą być wykonane:

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do c.w.u.)
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Beneficjent może wybrać więcej niż jeden element z powyższej listy.

Kwota maksymalnej dotacji w tym wypadku wynosi 20 000 zł gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej i 25 000 zł dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną.

Opcja trzecia to przedsięwzięcia nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji wynosi 10 000 zł.

Źródło: https://www.czystepowietrze.gov.pl i https://www.czystepowietrze.eu/