Cały świat to chemia, ale trzeba umieć ją bezpiecznie stosować

Chemia – jej nadmiar i nieumiejętne stosowanie bywają niebezpieczne, ale czy współczesny człowiek mógłby poradzić sobie bez niej? Środki ochrony roślin pomagają chronić uprawy przed szkodnikami i chorobami. Dodatki do żywności przedłużają trwałość produktów spożywczych. Większość środków czystości jest produktami przemysłu chemicznego. Chociaż często sobie tego nie uświadamiamy, to wykorzystanie chemii w naszym otoczeniu jest powszechne. To właśnie niej zawdzięczamy wiele produktów ułatwiających nam życie, ale też szkodliwych i budzących wiele obaw.

Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego (Łukasiewicz – IPO) specjalizuje się w opracowywaniu technologii wytwarzania substancji aktywnych oraz w ich bezpiecznym dla życia i środowiska wprowadzaniu do stosowania. Od ponad 60 lat realizujemy związane z tym prace badawcze i usługi.

W Laboratorium Badań Fizykochemicznych i Ochrony Środowiska wykonywane są badania biodegradowalności substancji chemicznych w wodzie i glebie oraz nad oczyszczaniem ścieków. Badana jest jakość ścieków surowych i oczyszczonych pod względem zawartości poszczególnych substancji chemicznych i ich oddziaływanie na środowisko. Dokonywana jest ocena jakości odpadów i stopnia zagrożenia dla środowiska oraz możliwości ich efektywnego zagospodarowania. Od ponad 40 lat Laboratorium Badań Analitycznych wytwarza certyfikowane materiały odniesienia, które są wykorzystywane m.in w monitorowaniu substancji szkodliwych w artykułach spożywczych, dzięki czemu można wykryć obecność danej substancji w żywności i określić, czy jej zawartość przekracza ustawowe normy. Ponadto w laboratorium wykonywane są analizy ilościowe oraz śladowe pozostałości substancji, np. środków ochrony roślin lub zanieczyszczeń przemysłowych w glebie, wodzie, materiale roślinnym czy żywności.

Oddział Łukasiewicz – IPO w Pszczynie wyspecjalizował się w kompleksowych badaniach toksykologicznych i ekotoksykologicznych. Jako pierwszy w Polsce otrzymał Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL) na wszystkie oferowane badania. Badania toksykologiczne i ekotoksykologiczne służące ocenie szkodliwości substancji chemicznych dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska są jednym z głównych etapów niezbędnych do celów rejestracji m.in. środków ochrony roślin, produktów biobójczych, produktów farmaceutycznych, dodatków do żywności oraz kosmetyków. Badania te umożliwiają opracowywanie modeli pozwalających na śledzenie losów substancji chemicznych w organizmie oraz na analizę ich pozostałości w wodzie, glebie, materiale roślinnym i zwierzęcym lub żywności.

ikona lupy />
Laboratorium Badań Analitycznych – Źródło: Łukasiewicz – IPO / foto: materiały prasowe

W Oddziale Łukasiewicz – IPO w Pszczynie wykonywane są również badania mezokosmosu służące do całościowej oceny zagrożenia złożonego układu biologicznego ekosystemu, jakie może powstać po wprowadzeniu do środowiska substancji chemicznych. Jako jedyni w Polsce wykonujemy pełen pakiet badań in vitro w zakresie wpływu danej substancji na człowieka pod kątem działania drażniącego lub żrącego na oko, skórę oraz uczulającego. To właśnie dzięki takim badaniom producenci środków chemicznych i repelentów uzyskują informację, o jakich środkach ostrożności powinni poinformować na opakowaniu swoich produktów, tak aby użytkownik mógł prawidłowo z nich korzystać.

ikona lupy />
foto: materiały prasowe