Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 1648), która wprowadza rewolucję w finansowym zarządzaniu odpadami przez gminy, jutro wchodzi w życie. Umożliwia gminom dopłacanie do systemu gospodarki odpadami wówczas, gdy opłaty mieszkańców nie wystarczają na pokrycie kosztów jego funkcjonowania albo gdy celem jest po prostu obniżenie tych opłat.
Z pustego i Salomon nie naleje