Polskie lasy coraz gorzej wypełniają swoją funkcję ochrony klimatu - pochłaniają coraz mniej CO2. Tymczasem Bruksela szykuje nowe regulacje klimatyczne, które dla europejskich leśników i rolników mogą być szansą dodatkowego zarobku dzięki specjalnym certyfikatom.

Lasy nie emitują dwutlenku węgla, ale pochłaniają przyczyniając się do ochrony klimatu. Pochłanianie nie jest wprawdzie uwzględnione w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2, ale Komisja Europejska chce, by leśnicy i rolnicy mogli na tym zyskać. Do marchewki dołączony jest też kijek: państwa członkowskie musiałyby rozliczyć się z obowiązkowych limitów pochłaniania. Bruksela weźmie też pod lupę dane dotyczące lasów. Jeszcze do niedawna Polska byłaby zadowolona z takiej reformy, ale ostatnie dane o lasach nie napawają optymizmem.

Bełchatów emituje więcej CO2 niż pochłaniają wszystkie lasy w Polsce

Choć polska gospodarka jako całość zredukowała emisje w 2019 r., to - jak pokazuje raport Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami - pochłanianie CO2 przez polskie lasy dramatycznie się zmniejszyło.

Lasy wciągnęły ponad 15,1 mln ton CO2, a rok wcześniej było to aż 36 mln ton. Cały wynik pochłaniania CO2 przez sektor związany z użytkowaniem gruntów i leśnictwem (LULUCF - ang. land use, land use change and forestry) wyniósł w 2019 roku 17 mln ton CO2, a rok wcześniej - 38 mln ton CO2. Dla porównania emisje Elektrowni Bełchatów to ok. 30 mln ton rocznie.

- Zaobserwowany dla roku 2019 istotny spadek pochłaniania CO2 jest pokłosiem destruktywnego względem zasobów drzewnych wpływu wyjątkowo intensywnych zjawisk katastrofalnych (głównie wiatrołomów), które nawiedziły polskie lasy w 2019 roku. Bezpośrednim ich efektem jest znaczący spadek tempa rocznego przyrostu zasobów leśnych w skali kraju - tłumaczy Anna Olecka z KOBiZE.

Jak dodaje, można zakładać, że jeśli będzie następował dalszy spadek przyrostu zasobów leśnych pochłanianie również będzie się zmniejszać.

Problem z pochłanianiem emisji jest w całej Europie, co dostrzegła Komisja Europejska. "Pochłanianie dwutlenku węgla w sektorze gruntów zmniejszyło się w ostatnich latach: ze względu na rosnące wskaźniki pozyskania związane z zapotrzebowaniem na drewno i starzeniem się lasów, ciągłe emisje z gleb organicznych, klęski żywiołowe oraz brak zachęt politycznych i finansowych" - ocenia KE w projekcie reformy rozporządzenia dotyczącego LULUCF.

Czym są gospodarstwa leśne i farmy węglowe? Dlaczego pomysł nie podoba się ekologom? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl