Właściciele lasów prywatnych mogą ubiegać się o wsparcie dla ekosystemów leśnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór wniosków rusza 17 maja tego roku - poinformowało w piątek Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dodano, że nabór potrwa do 27 czerwca 2021 r., a wnioski można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

"17 maja 2021 r. rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" - podał resort w piątkowym komunikacie.

Jak zaznaczono, pomoc ma dotyczyć inwestycji, które przyczynią się do przekształcenia niekorzystnej struktury drzewostanów na drzewostan zbliżony do naturalnego lub półnaturalnego.

Wsparcie dotyczy inwestycji w lasach prywatnych w średnim wieku 11-60 lat. Resort poinformował, że chodzi o przebudowę składu gatunkowego drzewostanów poprzez wprowadzenie drugiego piętra (stawka od 8 137 zł/ha do 9 249 zł/ha) lub podszytu (stawka od 4 610 zł/ha do 5 210 zł/ha) albo dolesianie luk (stawka od 12 538 zł/ha do 14 213 zł/ha), co ma przyczynić się do zwiększania różnorodności biologicznej; zakładanie remiz leśnych, czyli sadzenia określonych gatunków roślin, w tym m.in. krzewów oraz drzewek owocowych (stawka 848 zł/0,1 ha), by zwiększyć odporność drzewostanów na czynniki biotyczne; realizowanie zabiegów pielęgnacyjnych – czyszczeń późnych w drzewostanach 11-20 letnich, dzięki którym podnoszona będzie naturalna odporność drzewostanu na zmiany klimatu (stawka od 764 zł/ha do 917 zł/ha).

MRiRW przypomniało, że w 2021 r. wprowadzono korzystną zmianę dla beneficjentów poddziałania, polegającą na zwiększeniu z 20 ha do 40 ha maksymalnej powierzchni, do której można ubiegać się o pomoc na inwestycje leśne w całym okresie PROW 2014-2020. Dodano, ze zmiana umożliwi beneficjentom, którzy uczestniczyli w poddziałaniu leśnym ubieganie się o pomoc do nowych powierzchni, nowi wnioskodawcy będą zaś mieli możliwość wnioskowania o pomoc do większego obszaru.