Prowadzenie ewidencji i sporządzanie sprawozdań odpadowych może wykonywać w imieniu prowadzących praktykę lekarzy i dentystów inny podmiot, któremu zostanie udostępnione konto użytkownika głównego. To odpowiedź Ministerstwa Klimatu na apel Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL), która chciałaby utrzymania dla lekarzy i dentystów dotychczasowej sprawozdawczości w formie papierowych kart przekazania odpadów.
NRL zaznacza, że byłoby to „znaczącym uproszczeniem dla podmiotów działających w sektorze ochrony zdrowia, szczególnie w roku, kiedy zmagamy się z epidemią”.
Resort klimatu przypomina jednak, że ewidencja odpadów wyłącznie w systemie elektronicznym miała wejść w życie z początkiem 2020 r., ale do końca roku można jeszcze prowadzić dokumentację papierową, ponieważ system nie był jednak w pełni gotowy, a wiele firm nie zdążyło z rejestracją.
Wydłużono także czas na złożenie sprawozdań. Prowadzący działalność i wytwarzający odpady, w tym lekarze i dentyści prowadzący działalność w formie praktyki zawodowej, muszą to zrobić do 31 października.
NRL przekonuje, że elektroniczna sprawozdawczość wymaga poświęcenia przez lekarza prowadzącego praktykę zawodową znacznego nakładu pracy. – Należy zatem rozważyć możliwość zwolnienia podmiotów wykonujących działalność leczniczą, szczególnie praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów, z konieczności sprawozdawania z wytworzonych odpadów – pisze rada.
Proponuje scedowanie tego obowiązku na firmy transportujące, które obecnie muszą ewidencjonować transportowane odpady.
Ministerstwo odpowiada, że rozwiązania zastosowane w BDO umożliwiają wszystkim podmiotom wykonanie ustawowych obowiązków w formie elektronicznej. – Oznacza to, że prowadzenie dokumentów ewidencji odpadów i sporządzanie sprawozdań w imieniu firmy może być wykonywane przez inny zewnętrzny podmiot, który ma konto użytkownika głównego – podkreśla resort.
Uściśla przy tym, że w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości odpowiedzialność ciągle będzie spoczywała na posiadaczu odpadów, który zlecił prowadzenie ewidencji odpadów lub sporządzanie sprawozdań za pośrednictwem swojego konta w BDO innemu zewnętrznemu podmiotowi.