Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych (PTPZ) realizując we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym projekt europejski pt. „Reducing health harmful transport emissions in European cities” , finansowany ze środków europejskich przez The European Health Public Alliance z siedzibą w Bruskesli (EPHA) , dołącza się, wraz z tą organizacją pozarządową do świeżo co ogłoszonej kampanii społecznej, międzynarodowej koalicji profesjonalistów medycznych dla zdrowia, określonej jako „Medics 4clean air” („Profesjonaliści medyczni dla czystego powietrza”)

Inauguracja kampanii, co istotne, miała miejsce 7 września 2020, to jest ,w obchodzony, po raz pierwszy w tym roku, a ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba (eng. International Day of Clean Air for Blues Skies).

Wprawdzie, nie mamy złudzeń, co do tego, iż dedykowany problemowi zanieczyszczonego powietrza dzień czy w ogóle wszelkiego rodzaju manifesty i werbalne formy walki o #cleanair4 health nie zastąpią realizacji koniecznych do podjęcia przez decydentów politycznych różnych szczebli (europejskich i krajowych, w tych rządu, samorządów i innych organów władzy publicznej) działań, to jednak, jesteśmy przekonani, iż mogą (a przynajmniej powinny) zwrócić ich uwagę na istnienie i wagę problemu, a co istotniejsze oczekiwanie społeczeństw (wyborców) na podjęcie przez nich szybkich, efektywnych, odpowiednich środków zaradczych/naprawczych pod groźbą odpowiedzialności politycznej w kolejnych wyborach, a i moralnej za szkody na zdrowiu i życiu populacji.

Reklama

Kampania koalicji profesjonalistów medycznych, o czym dalej, ma ten istotny walor, że prowadzona jest przez ludzi rozumiejących, z racji swojego wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji zawodowych wagę czystości powietrza dla zdrowia, jakości życia, a często w ogóle przeżycia. Taki głos winien zatem rozbrzmieć jak najszerzej w przestrzeni publicznej/społecznej. Stoją za nim bowiem, sprzymierzone : wiedza i nauka.

Istota kampanii „Medics 4clean air ”

Reklama

EPHA wraz ze swoimi członkami, w tym PTPZ i wieloma organizacjami partnerskimi zdecydowała się poprowadzić kampanię „Medics 4clean air”, aby wspierać pracowników/współpracowników szeroko pojętej ochrony/służby zdrowia w ich zamiarze upowszechniania wiedzy o zagrożeniach i kosztach zdrowotnych w obszarze zdrowia publicznego i indywidualnego, spowodowanych zanieczyszczeniami powietrza, generowanymi przez transport drogowy w Europie, korzystający z paliw kopalnych (silniki benzynowe + tzw. Diesle).

Profesjonaliści medyczni dla czystego powietrza to nowa koalicja lekarzy/lekarzy, lekarzy dentystów/lekarek dentystek, pielęgniarek/pielęgniarzy, położnych, diagnostów laboratoryjnych/diagnostyczek laboratoryjnych, fizjoterapeutów/fizjoterapeutek, farmaceutów/farmaceutek studentów medycyny (nauk medycznych i nauk o zdrowiu) i innych pracowników/współpracowników służby zdrowia. Koalicję ta, wyposażona w szeroką wiedzę medyczną , zasilona przez profesjonalistów w sprawach transportu drogowego, wzywa decydentów politycznych, do pilnych i zrównoważonych działań w celu rozwiązania problemu zanieczyszczenia powietrza.

Na co dzień w poczekalniach, gabinetach, ambulatoriach i na oddziałach szpitalnych profesjonaliści medyczni doświadczają wraz ze swoimi pacjentami szkód, jakich pacjenci Ci doznali i doznają wskutek długotrwałej ekspozycji na zanieczyszczenie powietrza, takich jak choroby układu oddechowego, choroby serca, udar, astma, zaburzenia psychiczne i neurologiczne, otyłość, nadwaga czy rak . To służba zdrowia stoi na pierwszej linii frontu w walce ze szkodliwym wpływem silnika spalinowego (diesla, benzyny i pojazdów na gaz ziemny) na powietrze, którym oddychamy i na nasze środowisko.

Manifest dla Zdrowego Transportu w świecie post-COVID-19

Społeczność profesjonalistów medycznych ze wsparciem EPHA, PTPZ i innych społeczności/ruchów/organizacji zainteresowanych pro bono mitygowaniem strat na zdrowiu generowanych „dieslowym” powietrzem opracowała „Manifest dla Zdrowego Transportu w świecie po – COVID-19”. Manifest ten jest dostępny w 11 językach, w tym w języku polskim.

W polskiej wersji tego dokumentu możemy przeczytać:

„Jako członkowie środowiska medycznego i naukowego połączyliśmy się pod hasłem Środowisko medyczne na rzecz czystego powietrza, aby wyrazić nasze obawy dotyczące wpływu dalszego wykorzystywania paliw kopalnych przez pojazdy oraz wezwać do podjęcia zrównoważonych i pilnych działań w celu rozwiązania problemu zanieczyszczenia transportu. Jako pracownicy służby zdrowia:

1. domagamy się, aby decydenci uwzględnili najnowsze dowody naukowe dotyczące szkód zdrowotnych wynikających z zanieczyszczenia powietrza jako podstawę przyszłej polityki czystego transportu;

2. wzywamy Unię Europejską i rządy krajowe do zaprzestania sprzedaży nowych pojazdów napędzanych olejem napędowym i benzyną do 2028 r. przy jednoczesnym stopniowym wycofywaniu z obszarów miejskich aktualnie użytkowanych pojazdów zanieczyszczających powietrze;

3. wzywamy, aby w miastach zrezygnować z transportu samochodowego na rzecz transportu pieszego, rowerowego i publicznego wszędzie tam, gdzie to możliwe.

Od 7 września 2020 r. Manifest jest otwarty do dobrowolnego zatwierdzenia przez członków społeczności medycznej. Im więcej profesjonalistów medycznych przyłączy się do Medics 4clean air, tym donośniejszy będzie ich głos i tym trudniej będzie decydentom będzie zignorować go.

Źródło: Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych