Komisja środowiska PE poparła wprowadzenie obowiązku neutralności klimatycznej do 2050 r. zarówno na poziomie UE, jak i poszczególnych państw członkowskich. Wezwała też do zwiększenia celu redukcji emisji do 2030 r. z 40 do 60 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 r.

Rezolucja w tej sprawie została przyjęta 46 głosami za, przy 18 przeciw i 17 wstrzymujących się.

Europosłowie chcą również, aby po przeprowadzeniu oceny skutków Komisja Europejska zaproponowała cel pośredni na 2040 r., aby upewnić się, że UE jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu na 2050 r.

Projekt trafi następnie na sesję plenarną Parlamentu Europejskiego, który prawdopodobnie zagłosuje nad nim w październiku. Stanie się on wówczas oficjalnym stanowiskiem PE do negocjacji nad ostatecznym kształtem unijnych przepisów z Radą UE, czyli krajami członkowskimi.

Reklama