Tuż przed końcem roku do Sejmu trafił projekt posłów PiS, który umożliwia ewidencję odpadów w formie papierowych dokumentów do 30 czerwca 2020 r. Posłowie będą mogli zająć się nim najwcześniej na posiedzeniu zaplanowanym na 8–9 stycznia.
O przesunięcie obowiązku elektronicznej ewidencji odpadów – który wszedł w życie 1 stycznia – apelowali przedsiębiorcy i branża odpadowa. Podkreślali, że system BDO nie jest przygotowany, wskazywali na niedociągnięcia, błędy, które uniemożliwiają prowadzenie działalności zgodnie z prawem, i na luki, czyli między innymi nieuwzględnienie charakteru działalności dużych przedsiębiorstw. Czasu na dostosowanie się do BDO było niewiele, bo wersję produkcyjną systemu udostępniono niedługo przed świętami – 16 grudnia.
Reklama
Jednak na posiedzeniach sejmowych komisji wiceminister klimatu Sławomir Mazurek zapewniał, że system BDO jest gotowy. Mimo to posłanka PiS Anna Paluch zapowiedziała, że jeszcze pod koniec roku projekt uwzględniający część postulatów branży zostanie przygotowany. Kluczowa jest propozycja dopisania w ustawie o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) art. 236a. Stanowi on, że w okresie do 30 czerwca 2020 r. dopuszcza się sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej, z tym że prowadzenie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych w formie papierowej jest dopuszczalne, jeżeli przekazujący wystawi kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w tej formie. Kierujący transportem odpadów będzie musiał mieć przy sobie kartę przekazania odpadów lub jej kopię w formie papierowej. Sporządzona w ten sposób dokumentacja będzie musiała zostać wprowadzona do BDO nie później niż do 31 lipca 2020 r.
W projekcie proponuje się także dopisanie rozwiązań na wypadek sytuacji awaryjnej, czyli wtedy, gdy BDO zawiedzie. Tego również obawiali się użytkownicy bazy. W razie awarii będzie można skorzystać z papierowej ewidencji lub ewidencji elektronicznej sporządzonej poza bazą. Co jednak ważne, nie dotyczy to awarii w systemie teleinformatycznym występujących po stronie użytkowników BDO.
Przepisy wejdą w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Projekt wniesiony do Sejmu