Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel w liście wysłanym we wtorek wieczorem do przywódców krajów UE napisał, że chce, aby na rozpoczynającym się w czwartek szczycie zgodzili się oni na zobowiązanie, aby UE stała się neutralna klimatycznie do 2050 r.

Szczyt unijny rozpocznie się w czwartek o godzinie 15 od spotkania z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Davidem Sassolim. Tego dnia unijni liderzy mają też dyskutować o wyzwaniach związanych ze zmianami klimatu.

„Chcę, abyśmy zgodzili się na zobowiązanie co do tego, aby Unia Europejska stała się neutralna klimatycznie do 2050 r. Byłby to ważny sygnał ze strony Rady Europejskiej, że UE przyjmie globalną rolę lidera w tej kluczowej kwestii. Jestem przekonany, że przejście do neutralności klimatycznej stworzy nowe możliwości wzrostu gospodarczego i rozwoju” – napisał Michel w liście do przywódców.

Szef RE wskazał, że liderzy jednocześnie muszą uznać, że będzie to wymagać wysiłków ze strony wszystkich państw członkowskich. Napisał też, że potrzebne są odpowiednie ramy i zasoby, aby wytyczyć „uczciwą i zrównoważoną ścieżkę do naszego celu”. Oznacza to – podkreślił - uwzględnienie różnych realiów poszczególnych krajów członkowskich.

Podczas kolacji w czwartek przywódcy mają omówić kwestie przyszłego budżetu unijnego. Zdaniem Michela do tej kwestii należy podejść „poważnie” i nie ma sensu przypominać stanowisk poszczególnych krajów w tej kwestii. „Potrzebne będą ustępstwa ze wszystkich stron. Będziemy pracować nad zidentyfikowaniem kluczowych elementów ostatecznej umowy” – wskazał.

Pierwszy dzień szczytu zakończy się oceną wdrażania porozumień mińskich, dotyczących uregulowania zbrojnego konfliktu na wschodzie Ukrainy, oraz przyjęciem konkluzji w sprawie Światowej Organizacji Handlu (WTO), Afryki i Turcji.

W piątek drugi dzień szczytu rozpocznie się o godzinie 10 spotkaniem z prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde i przewodniczącym eurogrupy Mariem Centeno. Po wymianie poglądów na temat sytuacji gospodarczej przywódcy podsumują postępy poczynione przez eurogrupę we wzmacnianiu unii gospodarczej i walutowej.

Szczyt zakończy się punktem poświęconym brexitowi. „Jesteśmy gotowi na kolejne kroki i potwierdzamy nasze pragnienie budowy jak najściślejszych relacji z Wielką Brytanią” – napisał szef Rady Europejskiej.