Kotły na paliwa stałe wykorzystywane do ogrzewania domów będą musiały spełniać rygorystyczne normy emisji. Inaczej nie zostaną dopuszczone do obrotu, a ich zakup będzie nielegalny. W efekcie już wkrótce w sklepach będzie można znaleźć wyłącznie ekologiczne urządzenia grzewcze.
Takie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.), którą wczoraj podpisał prezydent. Od dawna oczekiwali ich aktywiści smogowi, którzy wytykali rządzącym, że przepisy pozostawiają zbyt wiele luk prawnych, a przez to pozwalają nieuczciwym sprzedawcom obchodzić rygorystyczne wymogi.
Teoretycznie rynek został uregulowany jeszcze w 2017 r., kiedy przyjęto rozporządzenie o minimalnych standardach dla kotłów. Sęk w tym, że regulacje pozwalały importować kopciuchy z zagranicy oraz sprzedawać niespełniające wymogów urządzenia pod inną nazwą. W efekcie kiepskiej jakości piece węglowe trafiały do domów jako kotły na ciepłą wodę użytkową bądź na biomasę niedrzewną.
Znowelizowane przepisy mają ukrócić te praktyki i definitywnie rozprawić się z szarą strefą, szacowaną na 20–25 proc. rynku. Zgodnie z wyliczeniami resortu przedsiębiorczości i technologii na polski rynek trafia rocznie około 200–250 tys. kotłów na paliwo stałe.
Nowela ma również uzbroić inspekcję handlową w nowy oręż do walki z przestępcami. Kontrolerzy zyskają możliwość dokładnego badania, czy wprowadzane na rynek kotły spełniają wymagania. Sięgną do dokumentacji i zweryfikują, czy przy sprzedaży wydawane są odpowiednie certyfikaty poświadczające emisyjność urządzeń.
Rząd przekonuje, że na lepszej kontroli zyskają nie tylko mieszkańcy i powietrze, ale również przedsiębiorcy. – Przepisy ograniczą nieuczciwą konkurencję, która reklamuje urządzenia wysokoemisyjne jako niskoemisyjne, posługując się fałszywymi świadectwami jakości – mówi Jadwiga Emilewicz, szefowa resortu przedsiębiorczości.
Za złamanie przepisów grozić będą nowe, wyższe kary. Przedsiębiorca przyłapany na sprzedaży kotłów niespełniających wymogów zapłaci sankcję do 5 proc. przychodu osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym (ale nie mniej niż 10 tys. zł).
Ustawa wejdzie w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Ustawa podpisana przez prezydenta