Spółka będzie też mogła m.in. pozyskiwać grunty, przeprowadzać remonty czy rozwijać technologie w dziedzinie przetwarzania drewna. Jej kapitał zakładowy wyniesie minimum 50 mln zł, a założycielami zostaną Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska (pierwotnie wśród nich miały być też Lasy Państwowe).

Etap legislacyjny

Weszło w życie