Inwestowanie w energo oszczędne budownictwo drewniane oraz zarządzanie ekomieszkaniami – tym głównie ma zajmować się nowa spółka Polskie Domy Drewniane. Dziś wchodzą w życie przepisy nowelizacji prawa ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) formalnie powołujące państwową firmę do życia.
Spółka będzie też mogła m.in. pozyskiwać grunty, przeprowadzać remonty czy rozwijać technologie w dziedzinie przetwarzania drewna. Jej kapitał zakładowy wyniesie minimum 50 mln zł, a założycielami zostaną Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska (pierwotnie wśród nich miały być też Lasy Państwowe).
Etap legislacyjny
Weszło w życie