Do końca listopada będzie projekt nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, będzie to projekt poselski - poinformowała w piątek PAP minister edukacji Anna Zalewska. Nowelizacja ustawy jest konieczna, by móc objąć 6-latki subwencją oświatową.Objęcie dzieci 6-letnich subwencją niezależnie od tego czy pójdą do szkoły, czy zostaną w edukacji przedszkolnej, Zalewska zapowiadała w tym roku wielokrotnie. Związane jest to ze zniesieniem od początku roku szkolnego 2016/2017 obowiązku szkolnego dla sześciolatków.

Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem środki z subwencji oświatowej są przeznaczone na zadania szkolne (prowadzenie szkół wszystkich typów, centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego, kolegiów pracowników służb społecznych) i pozaszkolne (m.in. udzielanie pomocy materialnej uczniom, prowadzenie przedszkoli specjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, ośrodków szkolno-wychowawczych, burs, internatów i szkolnych schronisk młodzieżowych). Wśród zadań subwencjonowanych nie ma edukacji przedszkolnej.

Jednocześnie środki, jakie samorządy dostaną na każdego przedszkolaka z tzw. dotacji przedszkolnej są niższe niż otrzymują one z subwencji na każdego ucznia. W tym roku dotacja na jednego przedszkolaka, jaką otrzymuje samorząd wynosi 1370 zł, natomiast tzw. standard A subwencji oświatowej na jednego ucznia to 5357 zł. Kwota standardu może być jeszcze zwiększona o tzw. mnożniki w zależności np. od typu szkoły, do której chodzi uczeń; tego czy jest ona położona na wsi, czy w mieście.

Dlatego posłowie PO i PSL złożyli w Sejmie poselskie projekty ustaw zwiększające kwotę dotacji na przedszkolaka do wysokości standardu A. Sejmowe komisje: edukacji, nauki i młodzieży oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej opowiedziały się za odrzuceniem obu projektów w pierwszym czytaniu.

Negatywnie oba projekty poselskie zaopiniowało też MEN wyjaśniając, że objęcie subwencją dzieci 6-letnich jest korzystniejsze dla samorządów niż zwiększenie dotacji. Zapowiedziało nowelizację ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Minister edukacji pytana w piątek przez PAP o projekt nowelizacji ustawy o dochodach samorządów powiedziała: "Projekt będzie 29 listopada. Będzie to projekt poselski, po to by zdążyć". Nowelizacja musi bowiem wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Na początku listopada MEN skierowało do uzgodnień projekt rozporządzenia w sprawie podziału subwencji oświatowej w 2017 r. Do wydania co roku takiego rozporządzenia zobowiązany jest minister edukacji. Zgodnie z tym projektem przy podziale subwencji oświatowej zostaną uwzględnione dzieci 6-letnie chodzące do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych i korzystających z innych form wychowania przedszkolnego.