Około 1000 ośrodków badawczych i 412 uczelni wyższych będzie mogło zgłaszać projekty, które będą realizowane w ramach Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB). Tak wynika z nowego projektu rozporządzenia ministra nauki.
Ośrodki badawcze i szkoły wyższe będą mogły raz na pięć lat starać się, aby ich projekty były realizowane w ramach PMDIB. Dzięki temu na ich realizację otrzymają pieniądze zarówno z budżetu państwa, jak i funduszy europejskich. Niewykluczone, że pierwszy nabór wniosków na postawie nowych przepisów odbędzie się już w IV kwartale tego roku.
Z projektu wynika, że dokumenty będzie można składać do 30 listopada każdego roku, w którym będzie ogłaszany nabór. Rozporządzenie zakłada również powołanie specjalnego zespołu ekspertów, którego zadaniem będzie ocena przedsięwzięć i przedkładanie rekomendacji Ministerstwu Nauki. Przy czym gremium to będzie mogło zasięgać także opinii niezależnych recenzentów polskich i zagranicznych.
Jak wynika z nowych przepisów, największe szansę na pozyskanie dofinansowania będą miały propozycje urządzeń i obiektów (tzw. infrastruktura badawcza) mających wyjątkowy charakter w skali krajowej, europejskiej lub międzynarodowej, a także kluczowe znaczenie dla rozwoju badań naukowych. Przy czym ważną rolę odegrają również względy fiskalne – m.in. zdolność wnioskodawcy do samodzielnego pokrycia kosztów utrzymania proponowanej infrastruktury badawczej. Dodatkowo będą punktowane inwestycje, które będą mogły być wykorzystane w przedsięwzięciach o charakterze międzynarodowym.
Ministerstwo przekonuje, że wprowadzenie nowych regulacji nie odbije się ani na budżecie państwa, ani nie obciąży samorządów. Ma natomiast otworzyć drzwi dla środków unijnych przeznaczonych na realizowanie działań naukowych, współfinansowanych w ramach funduszy strukturalnych UE. Niestety, nie wiadomo, o jakie pieniądze chodzi.
Etap legislacyjny
Projekty w konsultacjach