Już jutro CKE ogłosi oficjalne wyniki tegorocznych matur. Będą to zarówno wyniki z egzaminów zdawanych w sesji głównej, jak i dodatkowej. Gdzie ich szukać? Kiedy będzie można poprawiać egzaminy maturalne?

Matura 2024 – wyniki 9 lipca

W zeszłym tygodniu poznaliśmy wyniki egzaminu ósmoklasisty, a już jutro finał tegorocznych zmagań maturalnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) ogłosi bowiem 9 lipca 2024 r. oficjalne wyniki matur. Przekazane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne zostaną także świadectwa, aneksy do świadectw oraz informacje o wynikach egzaminu maturalnego.Tego samego dnia ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego. Termin ten dotyczy egzaminów zdawanych w sesji głównej i dodatkowej.

Kiedy można poprawić maturę?

Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, ale w przypadku matur już nie jest tak łatwo. Tym, którym zabraknie szczęścia, będą mieli jeszcze jedną szansę pod koniec wakacji. Osoby, które w maju lub czerwcu przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych i nie zdały jednego z nich w części ustnej lub pisemnej, mogą bowiem przystąpić do egzaminu poprawkowego. Zgodnie z przygotowanym przez CKE harmonogramem tegorocznych matur egzaminy poprawkowe odbędą się w terminie 20-21 sierpnia 2024 r. Część pisemna zaplanowana jest na 20 sierpnia, natomiast część ustną maturzyści będą zdawać dzień później, czyli 21 sierpnia. Jeśli chodzi o wyniki egzaminów poprawkowych, zdawanych w sesji sierpniowej to poznamy je dopiero we wrześniu. CKE ogłosi je 10 września 2024 r.

Matura 2024 – wydanie świadectw maturalnych

Zgodnie z harmonogramem CKE 9 lipca upływa termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach. Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach to 9 lipca 2024 r. Trzeba zaznaczyć, że dotyczy on egzaminów maturalnych zdawanych w sesji głównej i dodatkowej. Maturzyści, którzy podchodzili do egzaminów poprawkowych, świadectwa i aneksy dostaną dzień później, czyli 10 września 2024 r.