Ustawa o bonie energetycznym już obowiązuje. Świadczenie ma wesprzeć około 3,5 miliona gospodarstw domowych. Wnioski o jego przyznanie będzie można składać już od 1 sierpnia. Jaka jest tegoroczna wysokość bonu energetycznego? Kto ma szansę na to świadczenie?

Ustawa o bonie energetycznym już obowiązuje

Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła została uchwalona przez Sejm pod koniec maja. Prezydencki podpis uzyskała 12 czerwca, a dzień później większość jej zapisów weszła w życie. Już niebawem będzie można składać wnioski o to świadczenie.

Bon energetyczny 2024 – dla kogo?

Bon energetyczny jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których dochody:

  • nie przekraczają 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym
  • nie przekraczają 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Świadczenie jest przeznaczone dla około 3,5 miliona gospodarstw domowych. Mogą z niego skorzystać także emeryci i renciści. Wysokość wsparcia będzie zależna od dochodu na osobę w danym gospodarstwie domowym.

Bon energetyczny 2024 – ile wyniesie?

Wysokość wsparcia kształtuje się następująco:

  • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – 300 zł,
  • w gospodarstwie składającym się z 2 do 3 osób – 400 zł,
  • w gospodarstwie składającym się z 4 do 5 osób – 500 zł,
  • gospodarstwie składającym się z co najmniej 6 osób – 600 zł.

Jeśli w gospodarstwie domowym wykorzystywane są źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, to bon energetyczny wzrośnie o 100 proc.

Zasada złotówki za złotówkę

W przypadku bonu energetycznego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę.

W razie przekroczenia wskazanych kwot będzie on przysługiwał w kwocie niższej, wedle zasady złotówka za złotówkę, a więc każda kwota dochodu powyżej tego pułapu zmniejsza o tę samą kwotę wartość przysługującego świadczenia – wyjaśnia w rozmowie z Gazetą Prawną dr Patryk Kuzior, adiunkt w Akademii WSB.

Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.

Bon energetyczny 2024 –termin składania wniosków?

Termin na złożenie wniosku o to jednorazowe świadczenie nie będzie długi. Wnioski można składać w okresie od 1 sierpnia 2024 roku do 30 września 2024 roku. Należy jednak pamiętać, że wnioski złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.