Bon energetyczny to w tym roku nawet 1200 zł wsparcia. Ma on wesprzeć około 3,5 miliona gospodarstw domowych. Wnioski o to jednorazowe świadczenie można składać od 1 sierpnia. Resort środowiska opublikował liczący 11 stron wzór wniosku o bon energetyczny. Gdzie można go znaleźć?

Bon energetyczny 2024 –wzór wniosku ma 11 stron

Już od przyszłego miesiąca będzie można składać wnioski o przyznanie bonu energetycznego.Ma on wesprzeć około 3,5 miliona gospodarstw domowych. Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało w Biuletynie Informacji Publicznej wzór takiego wniosku. Można go znaleźć na stronie www.bip.mos.gov.pl. Liczący 11 stron wniosek jest ostro krytykowany przez opozycję.

"Stygmatyzujący i upokarzający wniosek dla obywateli obciążający samorządy zastępuje prostą i bezwnioskową tarczę PiS chroniącą Polaków przed wysokimi cenami energii" – napisał w poście na platformie X poseł Janusz Kowalski.

Gdzie można złożyć wniosek o bon energetyczny?

Wnioski o bon energetyczny będzie można składać w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania bądź przez dostępny formularz internetowy. Dodatkowo, jak zapowiada resort środowiska, będzie możliwość składania wniosków poprzez platformę ePUAP oraz aplikację mObywatel.

Bon energetyczny 2024 –termin składania wniosków

Termin na złożenie wniosku o to jednorazowe świadczenie nie będzie długi.

W tym roku wnioski można składać w okresie od 1 sierpnia do 30 września. Kto się spóźni, wsparcia nie dostanie, bo wnioski złożone po tej dacie rozpatrywane nie będą. Wnioski będzie można składać na piśmie w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Na rozpatrzenie wniosku, co obejmuje także jego weryfikację, zakreślono sześćdziesięciodniowy termin liczony od dnia prawidłowego złożenia wniosku – wyjaśnia w rozmowie z Gazetą Prawną dr Patryk Kuzior, adiunkt w Akademii WSB.

Bon energetyczny 2024 – kryterium dochodowe

Bon energetyczny jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym. Przysługuje on za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. każdemu gospodarstwu domowemu spełniającemu kryterium dochodowe.

Bon energetyczny przeznaczony jest dla gospodarstw domowych, których dochody:

  • nie przekraczają 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym,
  • nie przekraczają 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W 2024 r. wysokość wsparcia będzie następująca:

  • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – 300 zł,
  • w gospodarstwie składającym się z 2 do 3 osób – 400 zł,
  • w gospodarstwie składającym się z 4 do 5 osób – 500 zł,
  • gospodarstwie składającym się z co najmniej 6 osób – 600 zł.

Jeśli w gospodarstwie domowym wykorzystywane są źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, to bon energetyczny wzrośnie o 100 proc.

Wyższy dochód nie przekreśla szansy na bon energetyczny

Przekroczenie kryterium dochodowego nie przekreśla szansy na bon energetyczny. W tym przypadku obowiązuje zasada tzw. złotówki za złotówkę. "Jeśli kryterium dochodowe zostanie przekroczone, to dalej istnieje możliwość ubiegania się o bon energetyczny – w tym przypadku obowiązuje zasada złotówka za złotówkę, dzięki której dalej przysługuje prawo do świadczenia. W takim przypadku kwota świadczenia będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia" – wyjaśnia resort środowiska. Warto dodać, że minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie w 2024 r. wynosić 20 zł.