Ósmoklasiści poznali wyniki swoich egzaminów, a CKE zaprezentowała zbiorcze dane. Uczniowie wypadli gorzej niż przed rokiem.

Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych pisali w kwietniu egzamin składający się z trzech części: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (najczęściej wybieranym był język angielski). Średnie wyniki uczniów przedstawiają się następująco:

  • Język polski 61 proc.
  • Matematyka 52 proc.
  • Język angielski 66 proc.

Tylko język angielski wypadł tak samo jak w zeszłym roku, w pozostałych przypadkach uczniowie zanotowali gorsze wyniki. W 2023 roku średnio z języka polskiego otrzymywali wynik 66 proc, a z mateamtyki 53 proc.

- Ten rocznik ósmoklasistów jest mniej liczny niż poprzedni i rekrutacja do szkół średnich przebiegnie raczej bezboleśnie, co mogło rzutować na proces przygotowania się uczniów do egzaminów. W zeszłym roku mobilizacja była ogromna. Jest to też rocznik w pewnej części złożony z uczniów odroczonych 9 lat temu, gdy do szkół poszli sześciolatkowie. Oczywiście to są ogólne dane sprzed ośmiu lat i trudno powiedzieć, czy faktycznie ważą one na wynikach - mówi Monika Nyka z koalicji NIE dla chaosu w szkole.

Jak zauważa CKE w tym roku wyraźna różnica między wynikiem z matematyki jest widoczna między szkołami wiejskimi (49 proc.), w małych miastach (45 proc.) i średnich (49 proc.), a szkołami w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców (60 proc.). Podobna tendencja utrzymuje się w przypadku języka angielskiego. Najniższe wyniki zanotowali uczniowie ze szkół wiejskich i w małych miastach – 61 proc., a najwyższe w dużych miastach – 76 proc.

- Intuicja podpowiada, że powinno to wyglądać odwrotnie, ponieważ w szkołach wielkomiejskich deficyt nauczycieli przedmiotów ścisłych jest znacznie dotkliwszy niż na wsiach czy mniejszych miastach. Niewątpliwie jednak w miastach na wyniki rzutują korepetycje i różnego rodzaju kursy, czy nawet pomoc rodziców. Ma przy tym duże znaczenie, że miejscy rodzice widzą sens posyłania dziecka do szkoły z wysokimi wynikami na maturze, a więc także z wysokim progiem wstępu. Trzeba również pamiętać, że w większych ośrodkach wyniki ciągną w górę szkoły niepubliczne, które kładą duży nacisk na przygotowanie do egzaminów i przygotowują uczniów w znacznie bardziej komfortowych warunkach (małe klasy, komplet kadry) - dodaje Nyka.

Do egzaminu po raz kolejny przystąpili także uczniowie z Ukrainy. Ich średnie wyniki przedstawiają się następująco:

  • Język polski – 49 proc. (45 proc. w 2023)
  • Matematyka – 38 proc. (37 proc. w 2023)
  • Język angielski – 49 proc. (46 proc. w 2023)
  • Język rosyjski – 91 proc. (90 proc. w 2023)

Wyniki najwyższe, tj. od 90% do 100%, uzyskało:

język polski – 9 643 uczniów (5,1 proc.)
▪ matematyka – 25 933 uczniów (13,6 proc.)
▪ język angielski – 68 434 uczniów (35,7 proc.)

Jeśli chodzi o rozkład centylowy to w przypadku języka polskiego w 2023 roku ponad połowa uczniów osiągnęła wynik gorszy niż 67 proc., a w 2024 roku – 62 proc. W przypadku matematyki w 2024 roku było to 44 proc., a rok wcześniej 48 proc. Język angielski to w 2023 i 2024 roku 70 proc.