Urlop wypoczynkowy dla nauczyciela pełen pułapek

autor: Leszek Jaworski04.06.2016, 12:30
nauczyciel, szkoła

Nauczycielom zatrudnionym w placówkach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych.źródło: ShutterStock

Zasady nabywania i rozliczania tych uprawnień w przypadku nauczycieli są inne od przewidzianych w kodeksie pracy. Różnice między nimi zależą też od tego, czy pedagog jest zatrudniony w szkole, w organizacji pracy, w której przewidziano ferie szkolne, czy też jest to jednostka nieferyjna, a także od rodzaju umowy, wymiaru czasu pracy i uprawnień, z których korzysta w trakcie roku.

1. ODMIENNE REGULACJE

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm., dalej: KN lub pragmatyka) odmienne niż kodeks pracy reguluje zasady nabywania i rozliczania urlopu wypoczynkowego. Różnice te dotyczą zwłaszcza pedagogów zatrudnionych w szkołach feryjnych. Chodzi po pierwsze o to, że urlop przysługuje w wymiarze dni kalendarzowych, a nie roboczych. Po drugie, przysługuje on za okres roku szkolnego, a nie kalendarzowego. Po trzecie, w jednostkach feryjnych co do zasady nauczyciel wypoczynek wykorzystuje z mocy prawa w czasie ferii szkolnych i w wymiarze im odpowiadającym (wyrok Sądu Rejonowego we Wrocławiu z 9 września 2013 r., sygn. akt X P 625/12, www.orzeczenia.ms.gov.pl).

W praktyce wiele trudności powoduje też rozliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. To świadczenie jest bowiem ściśle związane z zasadami ustalania wymiaru wypoczynku, z którego dany nauczyciel nie skorzystał.

Problemy interpretacyjne potęguje dodatkowo fakt, że pragmatyka nie reguluje wszystkich zagadnień związanych z urlopem nauczyciela. Powstaje zatem pytanie, czy w danym stanie faktycznym można posiłkować się regulacjami kodeksowymi. Zgodnie bowiem z art. 91c ust. 1 KN w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami tej ustawy, mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy. W danym przypadku może się jednak pojawić dylemat, czy brak określonej regulacji nie jest zamierzonym działaniem ustawodawcy.

2. NABYCIE UPRAWNIEŃ DO URLOPU

Długość wypoczynku nauczyciela została w pragmatyce uzależniona od tego, czy dana szkoła jest placówką feryjną, czy nie. Okoliczność ta ma także wpływ na zasady udzielania i rozliczania urlopu.

Zgodnie z art. 65 KN nauczyciel zatrudniony w szkole, w organizacji pracy której przewidziano ferie szkolne, uzyskuje prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego w ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne, a prawo do drugiego i dalszych urlopów – w każdym następnym roku kalendarzowym [tj. 1 stycznia danego roku kalendarzowego, a nie szkolnego – red.]. [przykład 1]

Jak wskazuje się w orzecznictwie, nauczyciel, który rozwiąże stosunek pracy w trakcie trwania semestru zimowego, nie nabędzie prawa do urlopu wypoczynkowego (por. wyrok Sądu Rejonowego w Ostrołęce z 27 lutego 2014 r., sygn. akt IV P-upr 454/13>>). [przykłady 1 i 2]

PRZYKŁAD 1

Bez wypoczynku

Nauczyciel stażysta został zatrudniony po raz pierwszy w szkole na podstawie umowy o pracę na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela na okres od 1 września do 30 października 2016 r. Chociaż przepracował 2 miesiące, nie nabył prawa do urlopu wypoczynkowego.

PRZYKŁAD 2

Otrzymanie uprawnień


Pozostało jeszcze 87% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie

Polecane