Ministerstwo Nauki wyłoniło trzy zespoły, które przygotują propozycje nowego brzmienia ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Każdy z nich dostanie grant w wysokości 300 tys. zł.
– Wszyscy w środowisku akademickim zgadzają się, że potrzebne są nie kolejne nowelizacje, ale nowa ustawa – uważa Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Zależy nam, aby powstała ona poprzez dialog wewnątrz środowiska akademickiego, ale i między tym środowiskiem a rządem. Dlatego chcemy, aby projekty, które będą punktem wyjścia nowego prawa, przyszykowali akademicy – podkreślał szef resortu.
Założenia do nowej ustawy przygotują: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu pod przewodnictwem prof. Marka Kwieka, Uniwersytet SWPS z przewodniczącym zespołu prof. Hubertem Izdebskim oraz Instytut Allerhanda pod kierunkiem dr. Arkadiusza Radwana. Zwycięzcy reprezentują trzy różne środowiska naukowe – jeden uczelnię publiczną, drugi – niepubliczną, a trzeci – to podmiot działający na rzecz nauki. Każdy z nich wywodzi się z innego województwa.
Reklama
– Zainteresowanie udziałem w konkursie na przygotowanie projektów założeń do nowej ustawy przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Zgłosiło się aż 15 zespołów – mówi Jarosław Gowin.
Każdy przygotował wstępne propozycje, w których zdiagnozował stan nauki w Polsce oraz ogólnie wskazał kierunek planowanych zmian. – Oceniając projekty, zwróciliśmy w pierwszej kolejności uwagę na to, czy przedstawiona diagnoza jest właściwa i na ile ciekawa jest dana propozycja. Projekt, po którym było widać, jakie środowisko reprezentuje, odrzucaliśmy – mówi prof. Tomasz Dietl, przewodniczący komisji konkursowej.
Zespoły przygotują teraz obszerniejsze akty nowego prawa. Będą też zobligowane do konsultowania ich ze środowiskiem akademickim. Prace zakończą się w styczniu 2017 r. Ich efektem będą trzy konkurencyjne projekty założeń do ustawy. Staną się one punktem wyjścia do zaplanowanego na 2017 r. cyklu konferencji, które złożą się na Narodowy Kongres Nauki. W toku debat ustawa uzyska finalny kształt, a następnie trafi do prac legislacyjnych, tak aby wejść w życie od roku akademickiego 2018/2019.