Nowy projekt MEN przywraca trzy godziny nauki języka obcego na tydzień dla uczniów należących do mniejszości narodowych. Co się zmieni od września 2024 r.? Ilu uczniów dotyczy zmiana?

Co jest powodem zmian?

Portal samorzad.pap.pl podaje, że 4 stycznia MEN przedstawiło projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowychi etnicznych oraz społeczności posługującejsięjęzykiem regionalnym.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Zmiany wejdą w życie 1 września 2024 roku. Od nowego roku szkolnego uczniom należącym do niemieckiej mniejszości narodowej zwiększy się tygodniowy wymiar nauki języka obcego z jednej godziny do trzech.

Kogo obejmą zmiany?

Zgodnie z informacjami ze strony samorzad.pap.pl nowe zmiany obejmą od nowego roku szkolnego ok. 53 tys. uczniów. Koszt zmian został już uwzględniony w projekcie ustawy budżetowej na 2024.