Próbna matura 2024 już trwa. Egzaminy z matematyki, polskiego i języka obcego nowożytnego zostały zaplanowane na dni 6-8 grudnia. Uczniowie piszą egzamin próbny w tzw. Formule 2023. Kiedy i gdzie będzie można znaleźć arkusze egzaminacyjne i odpowiedzi?

Matura 2024

Przypominamy, że udział szkół w próbnych egzaminach maturalnych jest dobrowolny, a żeby zdać maturę 2024 maturzysta musi uzyskać z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia. Z przedmiotu do wyboru próg zaliczeniowy w tym roku jeszcze nie obowiązuje. Zostanie on wprowadzony na egzaminie w 2025 roku.

Próbna matura 2024: Arkusze CKE. Gdzie ich szukać?

O tym, jak trudne były tegoroczne próbne egzaminy maturalne, będziemy przekonywać się w każdy z egzaminacyjnych dni, około godziny 9.00, gdy arkusze egzaminacyjne będą publikowane na stronie CKE. Wówczas wszyscy zainteresowani będą mogli sprawdzić, jakie zadania pojawiły się na maturze z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Próbna matura 2024 z matematyki: Gdzie szukać odpowiedzi?

W serwisie Gazety Prawnej, w tekście Matura próbna 2024 z matematyki. Tu znajdziesz arkusz i odpowiedzi, znajdziecie przygotowane przez naszych ekspertów rozwiązywania maturalnych zadań.

Odpowiedzi z matematyki będziemy publikować na bieżąco, więc zachęcamy do lektury tekstu oraz regularnego odświeżania strony.