Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego otrzymał zgodę na prowadzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku lekarskim. Taką decyzje podjął minister nauki i szkolnictwa wyższego.
Wniosek Łazarskiego o uruchomienie kierunku lekarskiego otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej już 2 lipca 2015 r. Partnerem strategicznym uczelni w prowadzeniu kierunku lekarskiego jest Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie, w którym będzie odbywać się większość zajęć.
– Chcemy przede wszystkim uczyć praktyki zawodu, z dużym naciskiem na kształcenie postaw. Zależy nam, by nasi studenci – przyszli lekarze, potrafili skutecznie komunikować się z pacjentami. Wartością naszych studiów będzie indywidualizacja procesu nauczania. Nie będą to studia masowe, a raczej elitarne. Zamierzamy kształcić w małych grupach, na wysokim poziomie, korzystając z najnowszych materiałów edukacyjnych i rozwiązań technologicznych – zapewnia prof. Dariusz A. Kosior, dziekan Wydziału Lekarskiego Uczelni Łazarskiego.
Uczelnia jest w trakcie ustalania z resortem zdrowia, ilu kandydatów będzie mogła przyjąć. Kierunek zostanie uruchomiony w roku akademickim 2017/2018. – Opłaty za studia nie będą odbiegać od standardów rynkowych – zapewnia szkoła.