Rok szkolny 2023/2024 zacznie się później niż zwykle. 1 września wypada w piątek, dlatego rozpoczęcie nauki zostało zaplanowane na poniedziałek 4 września. Decyzja jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. Uczniowie i nauczyciele skorzystają z dni wolnych ustalonych dla szkół i placówek dydaktycznych odgórnie. Ile ich wypada?

Dni wolne - zimowa i wiosenna przerwa świąteczna oraz ferie

Do ważnych dat należą m.in.:

- Zimowa Przerwa Świąteczna: 23 grudnia-31 grudnia 2023 r.

- Ferie zimowe:

Dolnośląskie, Mazowieckie, Opolskie i Zachodniopomorskie: 15 stycznia-28 stycznia 2024 r.

Podlaskie i Warmińsko-Mazurskie: 22 stycznia-4 lutego 2024 r.

Lubelskie, Łódzkie, Podkarpackie, Pomorskie i Śląskie: 29 stycznia-11 lutego 2024 r.

Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Małopolskie, Świętokrzyskie i Wielkopolskie: 12 lutego-25 lutego 2024 r.

- Wiosenna Przerwa Świąteczna: 28 marca-2 kwietnia 2024 r.

Dni wolne od nauki w szkole 2023/2024

Łącznie będzie 186 dni wolnych od nauki w roku 2023/2024. Dyrektor szkoły zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej ma możliwość zarządzić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych, tzw. dni dyrektorskie, kiedy jest to uzasadnione:

- gdy w szkole lub placówce odbywają się: sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzamin maturalny, etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

- w dni świąt religijnych niebędącymi dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych

- w dni, kiedy jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły, placówki lub potrzebami społeczności lokalnej

Dodatkowe dni wolne

Liczba dodatkowych dni wolnych może wynosić:

- dla szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego i placówek kształcenia ustawicznego: do 8 dni

- dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, liceów uzupełniających, techników i techników uzupełniających: do 10 dni

Dodatkowo, dyrektor szkoły ma obowiązek ogłosić listę dni dyrektorskich do 30 września.

Anna Falecka