Obowiązkowe lekcje historii będą jak najszybciej wracać do liceów - zapowiedziała w Nowym Sączu minister edukacji Anna Zalewska. Podkreśliła, że znajomość historii, głównie tej najnowszej powinna być jedną z najważniejszych kompetencji każdego Polaka.

"Dzięki temu młody człowiek będzie bardziej rozumiał otaczającą go rzeczywistość i to co dzieje się na co dzień” - dodała.

Uzupełniła, że odbędą się też rozmowy z samorządowcami i nauczycielami wychowania fizycznego na temat powrotu szkolnych klubów sportowych.

Debaty i konsultacje społeczne na temat proponowanych zmian w edukacji potrwają do czerwca.

Stabilna podstawa programowa uzdrowi polską szkołę

Stabilna podstawa programowa jest konieczna, aby uzdrowić polską szkołę - podkreślała na konferencji prasowej w Nowym Sączu minister edukacji Anna Zalewska.

Szefowa MEN zapowiedziała, że jednym z priorytetów resortu na ten rok jest analiza podstawy programowej na każdym poziomie nauczania od wychowania przedszkolnego poprzez kształcenie ogólne tak, aby edukacja była na jak najwyższym poziomie. „Chcemy aby uczeń był dzięki temu bardziej samodzielny”- zaznaczyła.

Jak dodała podstawy programowe będą pisać eksperci a nie wydawcy podręczników, którzy chcą sprzedać swój produkt. W całej Polsce do czerwca będą prowadzone dyskusje i debaty na temat proponowanych zmian w edukacji.