Ministerstwo Zdrowia zwiększa limity przyjęć na studia stacjonarne na kierunku lekarskim. Już w nadchodzącym roku akademickim 2023/2024 na kandydatów ma czekać dodatkowych 215 miejsc na czterech nowych uczelniach.

Zmiany są podyktowane wydaniem przez ministra edukacji i nauki zgody na prowadzenie kształcenia na kierunku lekarskim Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, Uniwersytetowi Warszawskiemu i Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Decyzje zapadły już po określeniu przez ministra zdrowia limitów kształcenia na najbliższy rok akademicki, stąd potrzeba pilnych zmian, żeby studenci nowego kierunku mogli rozpocząć naukę już od października.

Resort zdrowia sukcesywnie zwiększa liczbę uczelni, na których można studiować na kierunku lekarskim, rozszerzając ofertę o szkoły w mniejszych miastach. Ma to zachęcić lekarzy do pracy poza największymi ośrodkami miejskimi, które w mniejszym stopniu odczuwają brak lekarzy niż np. szpitale powiatowe.

Po zmianach naukę na kierunku lekarskim w języku polskim w formie stacjonarnej podejmie 6461 osób. To oznacza, że limit przyjęć na 2023/2024 rok będzie wyższy o 538 miejsc, czyli ponad 8 proc., niż w roku akademickim 2022/2023. Łączna liczba miejsc przeznaczonych dla przyszłych lekarzy jest jednak znacznie wyższa i wyniesie 10 019. Obejmuje ona również płatne studia niestacjonarne prowadzone w języku polskim oraz studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w języku angielskim. ©℗