11 stycznia i 20 czerwca - to terminy pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla uczniów ze starą podstawą programową kształcenia. Aż cztery terminy wyznaczono natomiast dla osób z nową podstawą programową.

Dla uczniów kształcących się zgodnie ze starą podstawą programową CKE przewidziało dwie sesje egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Sesja zimowa

Zgodnie z ustaleniami CKE, dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu, etap pisemny odbędzie się 11 stycznia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 12:00.

Natomiast etap praktyczny zostanie przeprowadzony:

 • 12 stycznia 2016 r. - dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika;
 • od 18 do 29 stycznia 2016 r. - dla absolwentów zasadniczych szkól zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe.

Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe zostaną wydane 26 lutego 2016 r.

Sesja letnia

Natomiast etap pisemny dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu, odbędzie się 20 czerwca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 12:00.

Z kolei etap praktyczny zostanie przeprowadzony:

 • od 21 do 22 czerwca 2016 r. - dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika;
 • od 27 czerwca do 4 lipca 2016 r. - dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe.

Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe zostaną w tym wypadku wydane 26 sierpnia 2016 r.

Nowa podstawa programowa

Natomiast dla uczniów z nową podstawą programową wyznaczono cztery terminy egzaminów.

Sesja pierwsza

Część pisemna w pierwszej sesji odbędzie się 14 stycznia 2016 r., a część praktyczna:

 • 15 stycznia2016 r. - w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja;
 • od 16 stycznia do 26 lutego2016 r. - w pozostałych kwalifikacjach.

Wyniki egzaminów i wydanie świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe nastąpi 30 marca 2016 r.

Sesja druga

Druga sesja dotyczy tylko kwalifikacji technik pożarnictwa. Egzamin w części pisemnej został wyznaczony na 11 kwietnia i 7 czerwca 2016 r., a w części praktycznej w dniach od 12 kwietnia do 29 kwietnia 2016 r. i 8 czerwca 2016 r.

Wyniki egzaminów i wydanie świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe nastąpi kolejno 20 maja 2016 r. i 24 czerwca 2016 r.

Sesja trzecia

W sesji trzeciej pisemna część odbędzie się 17 czerwca 2016 r., a praktyczna:

 • 23 czerwca 2016 r. - w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja;
 • od 30 maja do 4 lipca2016 r. - w pozostałych kwalifikacjach.

CKE zaznacza przy tym, że tylko w uzasadnionych przypadkach sesja może zostać przedłużona do 4 lipca 2016 r. - zasadniczo egzaminy powinny zakończyć się do 30 czerwca 2016 r.

Wyniki egzaminów i wydanie świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe nastąpi 26 sierpnia 2016 r.

Sesja czwarta

W sesji czwartej egzamin pisemny został wyznaczony na 6 października 2016 r., a praktyczny:

 • 11 października 2016 r. - w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja;
 • w pozostałych kwalifikacjach:
 • od 16 sierpnia do 6 września 2016 r. - tylko eksploatacja złóż podziemnych i użytkowanie obrabiarek skrawających;
 • od 6 września do 17 października - pozostałe kwalifikacje, w tym użytkowanie obrabiarek skrawających;
 • od 6 do 17 października 2016 r. - w kwalifikacjach technik pożarnictwa.

Wyniki egzaminów i wydanie świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe nastąpi 25 listopada 2016 r.

Szczegóły nowego egzaminu, w tym dokładne godziny egzaminów, sprawdzisz tutaj>>