Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wcześniej niż w latach ubiegłych rozpoczęło konkurs, w którym samorządy mogą ubiegać się o pieniądze na utrzymanie lub zakładanie żłobków i klubów dziecięcych.
Poprzednie edycje programu „Maluch” były ogłaszane w lutym tego roku, na który miało być przyznane budżetowe dofinansowanie. W przypadku konkursu na 2016 r. procedury zostały przyspieszone i wnioski o przyznanie dotacji mogą być składane nawet teraz. Przy czym nowa edycja „Malucha” została tym razem podzielona na trzy moduły. Na ich realizację przewidzianych jest 151 mln zł.
Pierwszy moduł, na który zarezerwowano 60 mln zł, jest skierowany do gmin. Mogą uzyskać dofinansowanie na utworzenie nowych żłobków, klubów dziecięcych oraz zatrudnienie dziennych opiekunów lub zwiększenie miejsc w istniejących placówkach. Dotacja ma wynosić maksymalnie 30 tys. zł na jedno nowo utworzone miejsce. Drugi moduł (80 mln zł) przewiduje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania tych placówek, które zostały utworzone w latach 2011–2015 z pieniędzy programu „Maluch”. W tej części konkursu dotacja wynosi nie więcej niż 400 zł miesięcznie na dziecko. O jej uzyskanie mogą się starać nie tylko gminy, lecz także podmioty prowadzące prywatne żłobki lub kluby dziecięce. Na trzeci moduł – adresowany do uczelni, które chcą utworzyć placówki zajmujące się dziećmi akademików i studentów – budżet przeznaczy 11 mln zł.
– Będziemy się starać o pieniądze z modułu drugiego, bo w ostatnich czterech latach utworzyliśmy kilkaset miejsc w żłobkach dzięki budżetowemu wsparciu – informuje Michał Marszałek, dyrektor biura ochrony zdrowia Urzędu Miasta w Krakowie. Uważa, że dobrym rozwiązaniem jest wcześniejsze ogłoszenie konkursu. Gminy zyskały więcej czasu na zaplanowanie większych inwestycji z modułu pierwszego, takich jak np. budowa nowej placówki lub zakup budynku przeznaczonego na ten cel.
– Jest to o tyle istotne, że na takie poważniejsze inwestycje potrzebny jest większy wkład własny, który trzeba przewidzieć w miejskim budżecie – dodaje Michał Marszałek.
Termin składania wniosków w module pierwszym i trzecim mija 1 lutego 2016 r. Mniej czasu – do 12 stycznia 2016 r. – jest na ubieganie się o pieniądze na bieżące utrzymanie.
Tak jak w poprzednich latach wnioski, które są dostępne na stronie internetowej resortu pracy, powinny być składane do urzędów wojewódzkich.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 1 lutego – moduł drugi – oraz do 24 lutego – pierwszy i trzeci.