Osoba, która będzie chciała zdawać egzamin mistrzowski, za przystąpienie do niego zapłaci 30 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (obecnie 3854,88 zł).
Za egzamin czeladniczy – 15 proc. tej stawki, sprawdzający – 5 proc., a poprawkowy 50 proc. Nowe opłaty wprowadzi nowelizacja ustawy o rzemiośle, która został przyjęta przez Sejm. Ma wejść w życie 30 dni od ogłoszenia.
Nowelizacja zakłada także zniesienie możliwości częściowego zwolnienia od opłat za te sprawdziany. Zachowuje jednak opcję, aby kandydat mógł za nie nie płacić. Ponadto proponuje rozszerzenie definicji rzemiosła. Ma ona objąć także średnich przedsiębiorców. Obecnie uwzględnia jedynie firmy zatrudniające nie więcej niż 50 osób.
Etap legislacyjny
Nowelizacja skierowana do Senatu