Za egzamin czeladniczy – 15 proc. tej stawki, sprawdzający – 5 proc., a poprawkowy 50 proc. Nowe opłaty wprowadzi nowelizacja ustawy o rzemiośle, która został przyjęta przez Sejm. Ma wejść w życie 30 dni od ogłoszenia.

Nowelizacja zakłada także zniesienie możliwości częściowego zwolnienia od opłat za te sprawdziany. Zachowuje jednak opcję, aby kandydat mógł za nie nie płacić. Ponadto proponuje rozszerzenie definicji rzemiosła. Ma ona objąć także średnich przedsiębiorców. Obecnie uwzględnia jedynie firmy zatrudniające nie więcej niż 50 osób. 

Etap legislacyjny

Nowelizacja skierowana do Senatu