O tym, jak tegorocznym maturzystom poszły egzaminy dojrzałości dowiemy się już dziś 7 lipca. Właśnie wtedy Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) ogłosi wyniki matur. Gdzie dokładnie powinno się szukać informacji o uzyskanych ocenach?

Już w piątek 7 lipca Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi wyniki matur. Zrobi to m.in. przekazując informacje o wynikach do szkół. Udanie się do szkoły nie jest jednak jedyną drogą do poznania ocen. Wyniki matur można bowiem także sprawdzić online. Jak wyglądają wszystkie możliwe rozwiązania?

Co ważne, ogłaszane 7 lipca wyniki matury obejmują zarówno egzamin pisany w formule 2015, jak i 2023. Osoby, które z ważnych powodów nie przystąpiły do egzaminu w sesji głównej, ale zdawały egzamin w sesji dodatkowej, także poznają wyniki matur w tym samym dniu – 7 lipca.

Gdzie szukać wyników matur?

  • W szkole

Świadectwa maturalne oraz aneksy zawierające informacje o wynikach egzaminu, będą dostępne w szkołach, w których uczniowie zdawali egzamin, w piątek 7 lipca.

Co istotne, w sytuacji gdy maturzysta nie jest w stanie odebrać świadectwa osobiście, może do tego upoważnić bliską osobę, np. rodzica.

  • Za pośrednictwem systemu ZIU

Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępnia oficjalny portal internetowy, na którym można poznać swoje oceny. Aby skorzystać z tej usługi, należy zalogować się na konto w systemie ZIU, używając swojego identyfikatora i hasła, które powinny zostać udostępnione maturzystom jeszcze przed egzaminami.

Adres astrony to: www.ziu.gov.pl/login.

Wyniki będą dostępne po godzinie 8.00 rano.