Cel? Ma być praktycznie i nowocześnie. Z tych powodów w szkołach ponadpodstawowych pojawił się nowy przedmiot. Biznes i zarządzanie (BiZ) zastąpił podstawy przedsiębiorczości.

Jak czytamy na ministerialnej stronie, Biznes i Zarządzanie ma pomóc uczniom w nabyciu kluczowych kompetencji oraz rozwijaniu zdolności liderskich.

Nowy przedmiot w szkołach od września

Prezentowana w czasie lekcji wiedza będzie oparta na wiedzy specjalistów, doświadczeniach przedsiębiorców oraz rozwiązaniach z rynków międzynarodowych. Nowy przedmiot zostanie wprowadzony do szkół 1 września 2023 roku.

– Reforma przedmiotu podstawy przedsiębiorczości to krok do nowoczesnego i praktycznego nauczania. Wprowadzenie nowego przedmiotu ma na celu rozwijanie kompetencji efektywnego zarządzania własnymi finansami – mówił minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podczas prezentacji raportu „Biznes i Zarządzanie – reforma podstaw przedsiębiorczości” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Biznes i Zarządzanie (BiZ). Co warto wiedzieć o nowym przedmiocie?

Przedmiot Biznes i Zarządzanie ma uczyć przedsiębiorczości w sposób praktyczny. Jak oceniają eksperci, BiZ ma poprawić umiejętność pracy zespołowej uczniów, w tym pracy przy projektach długofalowych. W programie, na rzecz tematyki finansów osobistych, zredukowane zostaną treści makroekonomiczne.

Do nauki nowego przedmiotu w szkołach mają zostać zaangażowani praktycy, w tym przedsiębiorcy. Uczniowie będą pracowali na metodącase studyanalizując aktualne i lokalne przypadki biznesowe. Biznes i Zarządzanie ma też uczyć uczniów kreatywności i krytycznego myślenia

Nowy przedmiot będzie do wyboru na maturze. Od kiedy?

Nowy przedmiot Biznes i Zarządzanie będzie możliwy do wyboru na egzaminie maturalnym od 2027 roku.

Wprowadzeniu przedmiotu do szkół 1 września towarzyszyć będzie utworzenie platformy e-learningowejopartej na symulacjach biznesowych i materiałach wideo.