Dzięki najnowszej, ósmej edycji rządowego programu raportowania, znamy zarobki absolwentów polskich uczelni. Które kierunki okazały się przynoszącymi najmniejsze dochody? Po których studiach zarabia się najmniej?

"Ekonomiczne Losy Studentów" zestawia zarobki absolwentów z 2021 roku. Teoretycznie, raport uwzględnia wszystkie źródła dochodu, jakie osoba uzyskała w pierwszym roku po otrzymanym dyplomie, czyli w 2022. Co jednak ważne, część badanych absolwentów wynagrodzenie za swoją pracę otrzymała już po czasie, w którym prowadzone było badanie, przez co ich dochody nie zostały w pełni uwzględnione. Inna ważna kwestia - przedstawione w raporcie kwoty nie są średnią a medianą, a próbka w przypadku różnych kierunków, jest różna. To wszystko sprawia, że do wyników można podejść zarówno z ciekawością, jak i z dystansem.

Kierunki studiów, po którychabsolwenci zarabiają najmniej

Zgodnie z raportem kierunkiem, po którym absolwenci zarobili najmniej jest geodezja i kartografia na krakowskiej AGH.Mediana, która podzieliła uporządkowane zarobki 97 osób na dwie równe części wynosi 0 zł [źródło: ELA (nauka.gov.pl].

Skąd taki wynik geodezji i kartografii na krakowskiej AGH?

-Spośród 37 absolwentów pracujących w pierwszym roku po dyplomie, 25 osób miało wyłącznie składki w wysokości 0, stąd mediana zarobków w pierwszym roku po dyplomie w tej grupie absolwentów wynosi 0. Co bardzo istotne składki w wysokości 0 odnotowuje się m.in. w sytuacji, gdy dana osoba pracuje mając nieetatową formę zatrudnienia, obejmującą więcej niż miesiąc, gdy całość wynagrodzenia za ten okres otrzymuje się na końcu tego okresu. Jeśli osoba pracowała w ten sposób w pierwszym roku po dyplomie, a nie odnotowano w tym czasie końcowego wynagrodzenia, osoba będzie miała w pierwszym roku wyłącznie składki zerowe, stąd wysokość jej zarobków w tym okresie jest obliczana jako 0. Zatem, mówiąc najprościej absolwenci kierunku Geodezja i kartografia pracowali, ale całość wynagrodzenia otrzymali po czasie, kiedy prowadzone było badanie. Nie zostało to wykazane w zestawieniu - zauważa rzecznik AGH, Anna Żmuda-Muszyńska.

Nieco więcej zarobili absolwenci organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej po łódzkiej filmówce. W ich przypadku mediana powstała na podstawie wynagrodzeń 18 osób i wyniosła 180 zł [źródło: ELA (nauka.gov.pl)].

Na trzecim miejscu uplasowała się informatyka w biznesie na Uniwersytecie Szczecińskim. Mediana wśród 14 absolwentów wyniosła 426 zł. To ciekawe zważywszy na fakt, że 9 na 10 miejsc wśród najlepiej zarabiających absolwentów zajmują właśnie informatycy. Mediana najlepiej zarabiających absolwentów 4-letnich studiów informatycznych na Uniwersytecie Wrocławskim wyniosła 15,5 tys. zł [źródło: ELA (nauka.gov.pl)].

Więcej o prowadzonych badaniach i raportach przeczytasz na stronie https://ela.nauka.gov.pl/