Już dziś przed uczniami pierwszy z trzech egzaminów ósmoklasisty 2023. We wtorek 23 maja ósmoklasiści zasiądą do egzaminu z języka polskiego. Przypominamy, że egzamin ósmoklasisty po raz kolejny będzie pisało 1,5 rocznika uczniów - 502,8 tys. osób.

Egzamin ósmoklasisty 2023: Arkusze i odpowiedzi u nas

Język polski to pierwszy z trzech przedmiotów, z których odbywa się egzamin ósmoklasisty 2023. W kolejnych dniach uczniowie przystąpią jeszcze do:

 • Egzaminu ósmoklasisty z matematyki – 24 maja, godz. 9.00
 • Egzaminu ósmoklasisty z języka obcego – 25 maja, godz. 9.00.

Z wszystkich tych przedmiotów, łącznie z dzisiejszym, znajdziecie u nas arkusze CKE i proponowane odpowiedzi.

Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego. Co sprawdzi?

Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego będzie sprawdzał umiejętności uczniów m.in. w zakresie:

 • rodzajów literackich,
 • gatunków dziennikarskich,
 • podstawowych części mowy,
 • charakterystyki i oceny bohaterów,
 • konfrontacji sytuacji bohaterów z własnymi doświadczeniami,
 • określania problematyki egzystencjalnej,
 • nazywania reakcji czytelniczych,
 • dostrzegania swoistości artystycznej dzieła,
 • interpretacji dzieła sztuki,
 • rozpoznawania podstawowych funkcji składniowych wyrazów,
 • przekształcania zdań,
 • rozumienia pojęcia stylu
 • poprawnego pisania pod względem ortograficznym,
 • wykorzystywania znajomości zasad formułowania tezy i hipotezy oraz argumentów przy tworzeniu rozprawki oraz innych tekstów argumentacyjnych,
 • przeprowadzania wnioskowania jako elementu wywodu argumentacyjnego,
 • tworzenia spójnych tekstów związanych z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury.

Na egzaminie ósmoklasisty będzie także sprawdzana znajomość lektur. Uczeń powinien znać m.in.: „Opowieść wigilijną”, „Zemstę”, fraszki i treny Kochanowskiego, „Kamienie na szaniec”, „Redutę Ordona”, „Śmierć Pułkownika”, „Świteziankę”, „Dziady”, „Pana Tadeusza”, „Małego Księcia”, „Quo vadis”, „Latarnika” oraz „Balladynę”.

Egzamin ósmoklasisty 2023 już w dniach 23-25 maja. Szukasz arkuszy CKE i proponowanych odpowiedzi? Dobrze trafiłeś! Każdego dnia będziemy publikować arkusze egzaminacyjne oraz odpowiedzi opracowane przez naszych ekspertów. Znajdziecie u nas arkusze i rozwiązania z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Zapraszamy!