Już we wtorek pierwszy egzamin ósmoklasisty 2023. 23 maja do arkuszy egzaminacyjnych z języka polskiego zasiądą uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej oraz szkół artystycznych, realizujący kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w klasie o zakresie nauczania odpowiadającym klasie ósmej. Ile będzie trwał wtorkowy sprawdzian? I jaki jest czas trwania pozostałych egzaminów?

W tym roku egzamin ósmoklasisty będzie zdawany przez 1,5 rocznika uczniów - 502,8 tys. osób. Można więc powiedzieć, że egzamin ósmoklasisty jest wyzwaniem nie tylko dla uczniów, ale też szkół i samorządów. Ile czasu będą trwały poszczególne egzaminy?

Egzamin ósmoklasisty 2023: czas trwania poszczególnych egzaminów

Egzamin ósmoklasisty obejmuje trzy przedmioty – polski, matematykę i język obcy. Każdy z przedmiotów trwa określony czas.

Tak wygląda czas przeznaczony na pisanie egzaminów:

  • Egzamin z języka polskiego - 120 min
  • Egzaminu ósmoklasisty z matematyki 100 min
  • Egzamin z języka obcego – 90 min.

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną, słabowidzące, słabosłyszące, z dysleksją oraz z zespołem Aspergera, które posiadają odpowiednie zaświadczenia, mogą otrzymać na egzamin ósmoklasisty dodatkowy czas.

Dodatkowy czas na egzamin ósmoklasisty przewidziany dla potrzebujących go osób:

  • Język polski - dodatkowe 60 minut.
  • Matematyka - dodatkowe 50 minut.
  • Język obcy – dodatkowe 45 minut.

Egzamin ósmoklasisty 2023 już w dniach 23-25 maja. Szukasz arkuszy CKE i proponowanych odpowiedzi? Dobrze trafiłeś! Każdego dnia będziemy publikować arkusze egzaminacyjne oraz odpowiedzi opracowane przez naszych ekspertów. Znajdziecie u nas arkusze i rozwiązania z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Zapraszamy!