O godzinie 9.00 tegoroczni maturzyści zmierzyli się z geografią. Jak wyglądały pytania? Dowiemy się chwilę po godzinie 14.00, gdy tylko CKE opublikuje arkusze. Niedługo później arkusze znajdziecie także w naszym serwisie.

Co pojawiło się na maturze 2023 z geografii? Biorąc pod uwagę zagadnienia ujęte w tegorocznych wymaganiach, kluczowa wydaje się być znajomość terminologii geograficznej oraz źródeł i metod pozyskiwania wiadomości. Co jeszcze powinni wiedzieć absolwenci przystępujący do egzaminu?

Matura 2023: geografia

Znajomość zróżnicowania środowiska geograficznego, głównych zjawisk i procesów geograficznych oraz ich uwarunkowań i konsekwencji to jedne z zagadnień, jakich maturzyści mogli oczekiwać na egzaminie. Zdziwienia nie powinny budzić także pytania odnoszące się do wzajemnych zależności w systemie człowiek – przyroda oraz funkcjonowanie środowiska geograficznego.

Maturzyści, którzy chcieliby zdać egzamin maksymalnie dobrze powinni posiadać także umiejętności korzystanie z planów, map fizycznogeograficznych i społeczno-gospodarczych, fotografii, zdjęć lotniczych i satelitarnych, rysunków, wykresów, danych statystycznych, tekstów źródłowych, technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także oceniania zjawisk i procesów politycznych, społeczno-kulturowych oraz gospodarczych zachodzących w Polsce i w różnych regionach świata.

Matura z geografii na poziomie rozszerzonym: arkusze egzaminacyjne

W chwili obecnej wiemy, że matura 2023 z geografii oznacza 25-35 zadań, które będą zarówno zamknięte, jak i otwarte. Udzielenie wyłącznie dobrych odpowiedzi oznacza zaś zdobycie 60 punktów. Więcej szczegółów dotyczących arkuszy poznamy po godzinie 14.00 i wtedy też arkusze egzaminacyjne udostępnimy w naszym serwisie.

Przypominamy, że geografia na poziomie rozszerzonym jest przedmiotem dodatkowym, na którym nie obowiązuje tzw. próg zdawalności, a więc egzaminu tego nie można nie zdać.