W tym tekście przypominamy, gdzie znajdziecie odpowiedzi na zadania ze wszystkich arkuszy egzaminacyjnych.

Egzaminy z matematyki już za tegorocznymi maturzystami. Uczniowie zmierzyli się z królową nauk zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. A nasi eksperci zmierzyli się z arkuszami egzaminacyjnymi CKE rozwiązując wszystkie zadania, dla obu formuł.

Matura 2023: Matematyka w dwóch formułach

Przypominamy, że w tym roku maturzyści zdają egzaminy w dwóch formułach. W nowej formule 2023 do egzaminu przystępują tegoroczni absolwenci czteroletnich liceów ogólnokształcących. W starej formule 2015 maturę piszą tegoroczni absolwenci techników, którzy ukończyli czteroletnie technikum, oraz absolwenci szkół branżowych II stopnia.

Matura z matematyki na poziomie podstawowym w formule 2023 trwała 180 minut. Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać maksymalnie 46 punktów.

UWAGA: Tu znajdziecie odpowiedzi na zadania z matematyki na poziomie podstawowym w formule 2023 >>

Matura z matematyki na poziomie podstawowym w formule 2015 trwała 170 minut. Za rozwiązanie wszystkich zadań również można otrzymać maksymalnie 46 punktów.

UWAGA: Tu znajdziecie odpowiedzi na zadania z matematyki na poziomie podstawowym w formule 2015 >>

W obu formułach najwyżej punktowane było zadanie otwarte

Matura 2023: Matematyka na dwóch poziomach – podstawowym i rozszerzonym

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym był egzaminem obowiązkowym dla wszystkich maturzystów. Zdający musieli się wykazać m.in. umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, rozwiązywania równań i nierówności. Część zadań wymagała także znajomości pojęcia funkcji i umiejętności korzystania z ich własności, oraz wiedzy na temat kartezjańskiego układu współrzędnych.

UWAGA: Tu znajdziecie odpowiedzi na zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym w formule 2023 >>

Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym był egzaminem dodatkowym. W formule 2023 zdawały go osoby, które chcą studiować na kierunkach ekonomicznych, politechnikach oraz w szkołach wojskowych.

UWAGA: Tu znajdziecie odpowiedzi na zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym w formule 215 >>