Dziś o godzinie 9.00 maturzyści rozpoczęli egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym. Egzamin potrwa 180 minut. Przystąpiło do niego 81 tys. uczniów. Z jakimi konkretnie zadaniami się zmierzą?

Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym obejmuje takie działy jak: liczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności, układy równań, funkcje, ciągi, optymalizacja, trygonometria, planimetria, geometria, stereometria i kombinatoryka. Maturzyści powinni znać także rachunek prawdopodobieństwa i rachunek różniczkowy.

Na egzaminie maturzyści mogą korzystać z takich pomocy jak linijka, cyrkiel, kalkulator prosty oraz tablice matematyczne.

O tym, jak konkretnie wyglądały maturalne zadania przekonamy się chwilę po godzinie 14.00, gdy CKE opublikuje arkusze egzaminacyjne. Arkusze znajdziecie także w naszym serwisie. Zapeszamy po godzinie 14.00!

Przypominamy też, że w dniu dzisiejszym, o godzinie 14.00 uczniowie będą zdawać jeszcze jeden egzamin - z języka francuskiego. Jakie jeszcze inne egzaminy przed maturzystami?

Matura 2023: Harmonogram kolejnych egzaminów

 • 12 maja, godz. 14.00 - język francuski (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny)
 • 15 maja, godz. 9:00 - chemia (poziom rozszerzony)
 • 15 maja, godz. 14:00 - historia muzyki (poziom rozszerzony)
 • 16 maja, godz. 9:00 - geografia (poziom rozszerzony)
 • 16 maja, godz. 14:00 - języki mniejszości narodowych (poziom podstawowy)
 • 17 maja, godz. 9:00 - język polski (poziom rozszerzony)
 • 17 maja, godz. 14.00 - języki mniejszości narodowych (poziom rozszerzony)
 • 18 maja, godz. 9:00 - historia (poziom rozszerzony)
 • 18 maja, godz. 14.00 - język włoski (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny)
 • 19 maja, godz. 9:00 - fizyka (poziom rozszerzony)
 • 19 maja, godz. 14.00 - historia sztuki (poziom rozszerzony)
 • 22 maja, godz. 9:00 - informatyka (poziom rozszerzony)
 • 22 maja, godz. 14.00 - język kaszubski (poziom rozszerzony), język łemkowski (poziom rozszerzony), język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)