Trwa matura 2023. Każdego dnia uczniowie mierzą się z kolejnymi przedmiotami, przystępując do nich bardziej lub mniej licznie. Do mało popularnego przedmiotu należy język łemkowski. W tym roku zdawały go tylko dwie osoby.

Maturalny egzamin z języka łemkowskiego odbył się w Gorlicach w województwie małopolskim oraz w Legnicy w województwie dolnośląskim. Z informacji, jakie uczniowie przekazali Polskiej Agencji Prasowej wiemy, w domach zdających go maturzystów łemkowski jest językiem żywym.

Przypominamy, że Łemkowie są oficjalnie grupą etniczną od 2005 roku, a język łemkowski, który należy do języków słowiańskich, jest przedmiotem maturalnym od dziesięciu lat. W Polsce określa się go również mianem języka rusińskiego, łemkowsko-rusińskiego, rusińsko-łemkowskiego, karpatorusińskiego oraz baczwańsko-rusnackiego.

Zgodnie z harmonogramem maturalnym, 22 maja odbędzie się egzamin z języka łemkowskiego na poziomie rozszerzonym.

Matura 2023: Harmonogram kolejnych egzaminów z języków

  • 10 maja, godz. 14:00 - język niemiecki (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny)
  • 11 maja, godz. 14:00 - język rosyjski (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny)
  • 12 maja, godz. 14.00 - język francuski (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny)
  • 16 maja, godz. 14:00 - języki mniejszości narodowych (poziom podstawowy)
  • 17 maja, godz. 9:00 - język polski (poziom rozszerzony)
  • 17 maja, godz. 14.00 - języki mniejszości narodowych (poziom rozszerzony)
  • 18 maja, godz. 14.00 - język włoski (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny)
  • 22 maja, godz. 14.00 - język kaszubski, łemkowski i łaciński (poziom rozszerzony)