Dziś trzeci dzień matur i egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym. O godzinie 9.00 uczniowie zasiedli do matury z królowej nauk w formule 2015 i 2023. Tuż po godzinie 14.00 CKE opublikuje arkusze egzaminacyjne z matematyki na poziomie podstawowym. Zaraz potem będziecie mogli je znaleźć także w serwisie Gazety Prawnej, a nasi eksperci zasiądą do opracowanie proponowanych odpowiedzi.

Matura 2023: Matematyka na poziomie podstawowym

Matematyka na poziomie podstawowym to jeden z egzaminów obowiązkowych na maturze 2023. Dziś o godz. 9.00 przystąpiło do niego ponad 270 tys. absolwentów liceów i techników. W tym roku matura z matematyki odbyła się w dwóch wersjach: starej (2015) i nowej (2023).

Do egzaminu z matematyki w formule 2015 przystąpili absolwenci 3-letnich liceów i 4-letnich techników. Natomiast w formule 2023 matematykę pisali absolwenci 4-letnich liceów, którzy uczęszczali już do 8-letniej szkoły podstawowej.

Matura z matematyki w formule 2023 i 2015

Matura z matematyki w formule 2015 nie różni się od egzaminów z poprzednich lat. Natomiast w formule 2023 przewidziano kilka zmian.

Po pierwsze, na rozwiązanie matematyki na poziomie podstawowym zdający mają 180 minut w formule 2023, a nie 170 – jak w formule 2015. Po drugie, w nowej maturze można zdobyć maksymalnie 46 punktów. Arkusze egzaminacyjne z matematyki w obu formułach zawierają zadania otwarte i zamknięte, jednak w formule 2023 więcej będzie tych ostatnich.

Wśród zadań zamkniętych na maturze z matematyki będą zadania: wielokrotnego wyboru, na dobieranie i prawda-fałsz. Zadania otwarte natomiast to m.in. zadania krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi, z luką, czy wymagające krótkiego obliczania.

Matura 2023: CKE publikuje arkusze z matematyki

Jak dokładnie wyglądał arkusz CKE z matematyki na poziomie podstawowym? Komisja opublikowała go na swoich stronach internetowych. Jak w przypadku poprzednich egzaminów, także i teraz do publicznej wiadomości zostały podane oba arkusze CKE – z formuły 2015 oraz z formuły 2023.

Matura 2023: Matematyka, poziom podstawowy [ARKUSZE CKE I ODPOWIEDZI, FORMUŁA 2023]
Matura 2023: Matematyka, poziom podstawowy [ARKUSZE CKE I ODPOWIEDZI, FORMUŁA 2015]

.

Matura z matematyki: Arkusze i odpowiedzi znajdziesz u nas!

Zaraz potem te same arkusze egzaminacyjne będziecie mogli znaleźć w serwisie Gazety Prawnej w specjalnym artykule. Publikujemy arkusze CKE z matematyki na poziomie podstawowym z formuły 2015 i 2023.

Jednocześnie nasi eksperci zasiądą do przygotowywania możliwych odpowiedzi do arkuszy CKE z matematyki. W efekcie będziemy mieć dla Was proponowane rozwiązania dla formuły 2015 i 2023.

Zapraszamy na nasze strony już po 14.00!