Kolejny obowiązkowy egzamin maturalny za nami. Dziś o 9.00 zdający zasiedli do matury z angielskiego na poziomie podstawowym. Gdzie szukać arkuszy egzaminacyjnych z angielskiego? CKE opublikuje je na swoich stronach internetowych tuż po godz. 14.00. Zaledwie kilka minut później będziecie je mogli znaleźć w serwisie Gazety Prawnej.

5 maj to drugi dzień matury 2023 i kolejny zmagań maturzystów z egzaminami obowiązkowymi. Wczoraj zdający pisali maturę z języka polskiego na poziomie podstawowym. Dziś przyszła kolej na języki obce.

Matura 2023 z angielskiego na poziomie podstawowym

Aby zdać maturę 2023 każdy uczeń musi zaliczyć sześć egzaminów – cztery pisemne i dwa ustne. Wybrany język obcy nowożytny jest jednym z przedmiotów obowiązkowych. W 2023 roku najwięcej absolwentów liceów i techników wybrało do zdawania na maturze język angielski. Egzamin rozpoczął się dziś o godzinie 9.00. Na wypełnienie arkuszy z angielskiego maturzyści mieli 120 minut.

Matura: Arkusze CKE z angielskiego. Gdzie ich szukać?

Czy matura z angielskiego była w tym roku trudna? O tym przekonamy się już około 14.00, gdy arkusze egzaminacyjne opublikuje CKE. Będzie można wówczas sprawdzić, jakie zadania pojawiły się na maturze z angielskiego oraz ocenić ich trudność.

Gdzie będzie można znaleźć arkusze CKE? Podobnie jak wczoraj, także i dzisiaj opublikujemy je w serwisie Gazety Prawnej. Kilka minut po 14.00 zapraszamy na nasze strony – znajdziecie tu arkusze CKE z matury z angielskiego w formule 2023 oraz 2015.

Matura z angielskiego po nowemu i po staremu

Dlaczego egzamin maturalny z angielskiego odbywał się w dwóch formułach? Zmiany wynikają z reformy szkolnictwa, która kilka lat temu zlikwidowała gimnazja. W efekcie maturę z angielskiego w formule 2023 pisali absolwenci 4-letniego liceum, a w formule 2015 – absolwenci 3-letniego liceum i 4-letniego technikum.

Jeszcze przed opublikowaniem tegorocznych arkuszy egzaminacyjnych przez CKE wiemy, że egzaminy w tzw. starej i nowej formule różniły się od siebie. Chodzi m.in. o to, że w formule 2023 było więcej zadań otwartych, część „rozumienie ze słuchu” była dłuższa, podobnie jak teksty do przeczytania w części „rozumienie tekstów pisanych”. Dodatkowo w przypadku formuły 2023 trzeba było napisać dłuższą wypowiedź pisemną - to 100-150 wyrazów, czyli o 20 więcej niż w formule 2015.

Angielski na maturze 2023. Kiedy kolejne egzaminy?

Dzisiejsza matura z angielskiego na poziomie podstawowym nie jest ostatnim spotkaniem z tym językiem dla maturzystów. W ramach egzaminów obowiązkowych na maturze 2023 absolwenci liceów i techników zmierzą się z językiem angielskim jeszcze raz – podczas egzaminu ustnego. Sesja egzaminów ustnych rozpocznie się 10 maja i potrwa do 23 maja.

Część maturzystów wybrała także język angielski jako przedmiot dodatkowy do zdawania na poziomie rozszerzonym. Ten egzamin odbędzie się we wtorek 9 maja.