Co trzeba zrobić, by zdać maturę 2023? Które egzaminy są obowiązkowe? Ile punktów gwarantuje zaliczenie? Wyjaśniamy, jakie zasady obowiązują podczas egzaminu dojrzałości 2023 i co się stanie, jeśli nie zdasz któregoś z egzaminów maturalnych.

Matura 2023 rozpocznie się już 4 maja. Z uwagi na połączenie roczników, które uczęszczały jeszcze do gimnazjum z tymi, które zaliczyły już 8-letnia szkołę podstawową, tegoroczny egzamin maturalny odbędzie się w dwóch formułach – 2015 i 2023.

W przypadku starej formuły zasady nie zmieniły się w porównaniu z poprzednimi latami. Z nowościami na maturze muszą jednak liczyć się absolwenci 4-letnich liceów, którzy będą pierwszym rocznikiem piszącym formułę 2023.

Matura 2023: Które egzaminy są obowiązkowe?

Na maturze 2023 absolwenci muszą obowiązkowo przystąpić do sześciu egzaminów. W formie pisemnej są to:

 • język polski na poziomie podstawowym
 • matematyka na poziomie podstawowym
 • wybrany język obcy na poziomie podstawowym
 • wybrany przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym.

Dodatkowo każdy maturzysta musi przystąpić do dwóch egzaminów ustnych:

 • z języka polskiego bez określania poziomu
 • z wybranego języka obcego bez określania poziomu.

Kiedy odbędą się egzaminy obowiązkowe?

Przypomnijmy: sesja pisemna potrwa od 4 do 23 maja, a ustna - od 10 do 23 maja. Według obowiązującego harmonogramu matury 2023 przedstawionego przez CKE:

 • z językiem polskim na poziomie podstawowym absolwenci zmierzą się 4 maja o godz. 9.00
 • z językiem obcym na poziomie podstawowym – 5 maja o godz. 9.00 (jeśli wybiorą język angielski) lub o godz. 14.00 (jeśli wybiorą francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski)
 • z matematyką na poziomie podstawowym – 8 maja o 9.00.

Od 9 maja będą trwały egzaminy na poziomie rozszerzonym.

Matura 2023: Ile punktów trzeba zdobyć?

Warunkiem zdania matury 2023 nie jest jedynie przystąpienie do egzaminów, ale także uzyskanie z nich określonej liczby punktów. Jakie wyznaczono progi zdawalności dla egzaminów obowiązkowych? W przypadku sesji ustnej to:

 • język polski – minimum 30 proc. punktów
 • język obcy nowożytny (spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego) – minimum 30 proc. punktów

Podobnie jest w przypadku egzaminów maturalnych 2023 w części pisemnej:

 • język polski – minimum 30 proc. punktów
 • matematyka – minimum 30 proc. punktów
 • język obcy nowożytny – minimum 30 proc. punktów
 • wybrany przedmiot dodatkowy – bez progu, wystarczy przystąpić do egzaminu

Matura 2023: Co jeśli nie zdasz egzaminu obowiązkowego?

Wyniki matury 2023 poznamy już 7 lipca. Wtedy też będzie wiadomo, jaka liczba osób nie zaliczyła egzaminu dojrzałości. Osoby, które nie zdadzą więcej niż jednego egzaminu, z poprawką będą musiały poczekać do następnego roku. Jednak ci, którym nie powiodło się tylko na jednym, będą mogli spróbować swoich sił w sesji poprawkowej.

Kto będzie mógł przystąpić do poprawki jeszcze w 2023 roku? Tylko ci absolwenci, którzy nie zdali jednego egzaminu obowiązkowego w części pisemnej lub ustnej pod warunkiem, że:

• przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych pisemnych i ustnych i żaden z nich nie został im unieważniony oraz

• przystąpili do co najmniej jednego egzaminu z dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym i ten egzamin nie został im unieważniony.

Matura 2023 w sesji poprawkowej odbędzie 21 i 22 sierpnia. Pierwszego dnia odbędą się egzaminy ustne z języka polskiego lub języka mniejszości narodowych lub wybranego języka obcego. Dzień później, czyli 22 sierpnia, przypada część pisemna. Egzaminy rozpoczną się o godzinie 9.00.

Na wyniki matur poprawkowych absolwenci będą musieli poczekać do 8 września.