Usunięcie numeru PESEL ze wzoru legitymacji szkolnej i mLegitymacji szkolnej – to jedno z rozwiązań przewidzianych w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Projekt trafił w czwartek do opiniowania.

Proponowane zmiany dotyczą m.in. korekty graficznej. Wzory świadectw szkolnych promocyjnych, świadectw ukończenia szkoły oraz arkuszy ocen dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych zostały opracowane bez wyszczególnionych nazw przedmiotów (obowiązkowych zajęć edukacyjnych). Wpisywanie nazw przedmiotów, które uczeń realizował, będzie - jak wyjaśniono - częścią procesu związanego z wypełnianiem świadectw i arkuszy ocen, za który odpowiada szkoła i które już od wielu lat w zdecydowanej większości szkół odbywa się w postaci elektronicznej.

Propozycja ujednolicenia wzorów świadectw szkolnych i arkuszy ocen jest – jak wskazano w uzasadnieniu – związana m.in. z sukcesywnym wprowadzaniem nowych przedmiotów - historii i teraźniejszości w szkołach ponadpodstawowych od roku szkolnego 2022/2023, języka łacińskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych od roku szkolnego 2023/2024 oraz biznesu i zarządzania (zamiast podstaw przedsiębiorczości) w szkołach ponadpodstawowych od roku szkolnego 2023/2024.

Zgodnie z projektem, mLegitymacja szkolna nie będzie już, tak jak dotychczas, wydawana na wniosek pełnoletniego ucznia lub rodziców niepełnoletniego ucznia. Ma być ona wydawana pełnoletniemu uczniowi, a uczniowi niepełnoletniemu – jeżeli rodzice tego ucznia nie wyrazili sprzeciwu. Zmiana ta – jak uzasadniono - ma na celu ułatwienie uczniom uzyskania mobilnej postaci legitymacji szkolnej obsługiwanej przy użyciu aplikacji mObywatel.

Projekt przewiduje również m.in. usunięcie ze wzoru legitymacji szkolnej i mLegitymacji szkolnej pola przeznaczonego na wpisanie numeru PESEL. Resort wskazał w uzasadnieniu, że uwzględniono w tym zakresie stanowisko przedstawione przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, z którego wynika, że umieszczenie numeru PESEL na legitymacji szkolnej nie jest niezbędne z punktu widzenia realizacji zadań ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Projekt reguluje ponadto m.in. uaktualnieniu opisów zabezpieczeń przed fałszerstwem dla wzorów dokumentów publicznych kategorii drugiej i trzeciej oraz zmianę loga inicjatywy Europass we wzorze suplementu do dyplomu zawodowego i we wzorze suplementu do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

ktl/ mir/