Wybieram się na studia za granicę, do Niemiec. Choruję jednak przewlekle i obawiam się, że mogę mieć kłopot z uzyskaniem odpowiedniej pomocy lekarskiej w razie ataku lub nasilenia się choroby. Wiem, że muszę mieć europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, ale zdawało mi się, że ona działa głównie w nagłych wypadkach. Czy bezpłatne leczenie podczas dłuższego pobytu za granicą dotyczy także chorób przewlekłych – zastanawia się pan Jakub
Pan Jakub może spokojnie jechać na studia zagraniczne. Osoby objęte ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia, które wyjeżdżają do innego państwa członkowskiego UE lub EFTA na studia lub po naukę w szkole, mają prawo korzystać ze świadczeń zdrowotnych niezbędnych z przyczyn medycznych na podstawie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ).
EKUZ uprawnia do tych świadczeń, które okażą się niezbędne podczas pobytu za granicą. Zakres świadczeń ustala lekarz, biorąc pod uwagę ich charakter oraz planowany czas trwania pobytu. Zasadą jest, że zagraniczne służby medyczne udzielają wszystkich niezbędnych świadczeń umożliwiających pobyt związany z nauką, tak aby student nie musiał wracać do kraju w celu kontynuacji rozpoczętego leczenia. Lekarz w kraju pobytu powinien potraktować studenta w podobny sposób, jak traktuje się osoby ubezpieczone w tym państwie. Prawo do świadczeń zdrowotnych przysługuje wyłącznie w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego. To znaczy, że pan Jakub musi korzystać wyłącznie z przychodni i lekarzy pracujących dla miejscowego ubezpieczyciela.
Aby uzyskać EKUZ na wyjazd, którego celem są studia lub nauka w szkole, trzeba w oddziale NFZ złożyć:
wwniosek o EKUZ,
wzaświadczenie o podjęciu studiów lub nauki w szkole, czyli:
– zaświadczenie wydane przez polską uczelnię (szkołę) delegującą za granicę na studia lub bezpłatne praktyki lub
– zaświadczenie wydane przez zagraniczną uczelnię (szkołę) przyjmującą wnioskodawcę, lub
– legitymację studencką (uczniowską) w przypadku osób, które już uczą się lub studiują za granicą.
Uwaga
Nauka na uczelni w charakterze wolnego słuchacza lub podjęcie nauki w szkole językowej nie uprawnia do uzyskania statusu studenta w rozumieniu unijnych przepisów

Podstawa prawna

Art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Decyzja Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego nr S1 z 12 czerwca 2009 r. dotyczącej europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego. Art. 77 ust. 2 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 581).